Kinderbijslag en andere gezinsbijslagen

In onderstaande animatie krijgt u uitleg over de samenloop tussen Duits Kindergeld en Nederlandse kinderbijslag en Kindgebonden Budget:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Kindergeld - Kinderzuschlag - kinderbijslag - Kindgebonden Budget

Als u kinderen hebt en in Duitsland werkt, hebt u recht op Duits Kindergeld van de Familienkasse. Werkt uw partner in Nederland, dan heeft uw partner in eerste instantie recht op Nederlandse kinderbijslag en eventueel Nederlands kindgebonden budget. Dit wordt dan aangevuld met het Duitse Kindergeld tot de hoogte van het Duitse Kindergeld.

Werkt uw partner niet, dan hebt u recht op volledig Duits Kindergeld. Voor de hoogte van de totale vergoedingen uit Nederland en Duitsland maakt het dus niet uit of uw partner wel of niet werkt, het gaat er alleen om dat het geld door de juiste instantie wordt betaald. Meldt alle wijzigingen, met name over inkomen uit werk en uitkeringen van alle gezinsleden! Mocht één van de instanties u ten onrechte te veel betalen, dan krijgt u boetes opgelegd.

Bent u alleenstaande ouder, dan vervalt de Nederlandse kinderbijslag en het eventueel Kindgebonden Budget. U hebt alleen recht op het volledige Duitse Kindergeld.

Het Duitse Kindergeld wordt betaald tot het kind 18 jaar oud is. Eventueel kan het Kindergeld doorlopen tot de 25e verjaardag, maar dan moet uw kind wel studeren. Omdat de Nederlandse kinderbijslag stopt met 18 jaar, wordt van de 18e tot 25e verjaardag het volledige Duitse Kindergeld betaald.

Een studielening wordt niet aangerekend op het Duitse Kindergeld.

Hoogte Duits Kindergeld per maand (per 1 januari 2022):

Eerste twee kinderen€ 219,- per kind
Derde kind€ 225,-
Vanaf vierde kind€ 250,-per kind

 

Hoogte Nederlandse kinderbijslag per maand per kind (2022): 

0 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 17 jaar
€ 76,90€ 93,38€ 109,85

Aanvragen Duits Kindergeld

Aanvraagformulieren kunnen worden gedownload van de site van de Duitse Arbeitsagentur. Deze formulieren zijn ook in de Nederlandse taal beschikbaar. 

Let op: Behalve het aanvraagformulier moet per kind een bijlage (Anlage) worden ingevuld. Deze bijlage, ook in de Nederlandse taal, kunt u hier (onder: “Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld (KG 51) in anderen Sprachen”) downloaden.

Bij de aanvraag moet een kopie van de ID-kaart of het paspoort van het kind worden meegestuurd.

Voor grensgangers die in Nederland wonen is de Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland verantwoordelijk:

 • Familienkasse
  Hafenstrasse 18
  66111 Saarbrücken
  Duitsland

Postadres:

 • Agentur für Arbeit Saarland
  66088 Saarbrücken

Telefoon: 0049 911 1203 1011

Meer informatie over Duits Kindergeld kunt u lezen in een brochure van de Familienkasse.

Kinderzuschlag

Kinderzuschlag is een aanvullende uitkering op het Duitse Kindergeld. U hebt er recht op als…

 • uw kind woont in uw huishouden, is jonger dan 25 jaar en is ongehuwd of leeft niet in een geregistreerd partnerschap,
 • u Kindergeld voor uw kind ontvangt,
 • uw inkomen samen met de Kinderzuschlag is zo hoog dat u geen recht heeft een op een bijstandsuitkering naar Duitse normen,
 • uw bruto-inkomen ten minste € 900,- (ouderparen) of € 600,- (alleenstaande ouders) bedraagt en niet hoger is dan de maximale inkomensgrens.
 • De maximale inkomensgrens wordt voor elk gezin afzonderlijk berekend. Dat hangt onder meer af van de kosten van levensonderhoud naar Duitse normen.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag van Kinderzuschlag kunt u vinden op de website van de Agentur für Arbeit

Kindgebonden Budget

Een aanvraag voor het Kindgebonden Budget wordt automatisch gedaan wanneer u de Nederlandse kinderbijslag aanvraagt. Het Kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen. Het Kindgebonden budget wordt ook gekort op het Duitse Kindergeld.

Alleenstaande ouders ontvangen in Nederland vaak meer Kinderbijslag en Kindgebonden Budget dan Duits Kindergeld. Als u in Duitsland als alleenstaande ouder gaat werken, heeft u geen recht meer op Nederlandse kinderbijslag en Kindgebonden Budget, maar alleen op Duits Kindergeld.

U kunt een berekening maken voor Kindgebonden Budget op de website www.toeslagen.nl

Kinderopvangtoeslag

U woont in Duitsland en u of uw partner werkt in Nederland en uw kinderen gaan naar de kinderopvang? Dan kunt u een maandelijkse tegemoetkoming in de kinderopvangkosten krijgen. Deze Nederlandse kinderopvangtoeslag krijgt u als:

 • u en uw partner allebei werken, en
 • uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaat en u de kosten betaalt, en
 • uw kind op uw woonadres staat ingeschreven.

Gaan uw kinderen in Duitsland naar de kinderopvang, dan vindt u meer informatie over Kinderopvangtoeslag op de website van DUO.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. Ook het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de prijs per uur bepalen de hoogte. Op de website www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

U vraagt de Kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst/toeslagen. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt