Informationen

Zwangerschap / geboorte

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is minimaal 14 weken: 6 weken voor en 8 weken na de bevalling. De periode is mede afhankelijk van de werkelijke geboortedatum van het kind. In bijna alle gevallen heeft de vrouw recht op ziekengeld van de Krankenkasse (maximaal € 13,- per kalenderdag) met een aanvulling van de werkgever tot het volledige nettoloon.

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt u normaal vakantiedagen op.

 

Elternzeit

Elternzeit is een periode van onbetaald verlof van het werk na de geboorte van het kind, vergelijkbaar met het Nederlandse Ouderschapsverlof. Elternzeit is er voor zowel de vader als de moeder van het kind en ze kunnen het ook beide tegelijk opnemen. Aanspraak op Elternzeit hebben de vader en/of de moeder van het kind voor de zorg en opvoeding van het kind gedurende maximaal de eerste 3 jaar. Met toestemming van de werkgever is het mogelijk om 12 maanden van de Elternzeit op te nemen tussen de derde en achtste verjaardag van het kind.

Elternzeit moet minimaal 7 weken voor begin van de Elternzeit aangevraagd worden.

Het bevallingsverlof wordt gekort op de Elternzeit.

Tijdens de Elternzeit bestaat geen loondoorbetalingverplichting, maar de arbeidsverhouding blijft bestaan. Na afloop van de Elternzeit is er het recht op terugkeer in de oude functie of in een functie die gelijkwaardig is.

De werknemer die gebruik maakt van Elternzeit mag niet ontslagen worden. Die bescherming begint bij de aanmelding van de Elternzeit, op zijn vroegst 8 weken voor aanvang van de Elternzeit.

Tijdens de Elternzeit is het mogelijk om tot 30 uren weer te gaan werken. Dit geldt ook voor mensen die in een Minijob werken, via een Zeitarbeitsfirma werken of als zelfstandige werkzaamheden uitvoeren.

Elternzeit is ook mogelijk voor grensgangers, zij hebben dezelfde rechten als de Duitse werknemers.

Gedurende deze periode geldt een ontslagverbod en loopt de verplichte ziektekostenverzekering in Duitsland door.

Houdt er rekening mee dat als het dienstverband wordt beëindigd, als u zich weer bij uw werkgever meldt, dan een werkloosheidsuitkering in Nederland kan worden geweigerd.

U kunt gedurende deze periode gedurende het eerste jaar gebruik maken van het Duitse Elterngeld. Houdt er rekening mee dat deze uitkering in Nederland wordt belast en dat er mogelijk ook premies volksverzekeringen moeten worden afgedragen.

U bouwt tijdens uw Elternzeit in Duitsland geen vakantiedagen op. Blijft u gedeeltelijk werken, dan bouwt u over de gewerkte uren vakantiedagen op.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt