Informationen

In het kort: direct regelen

Hier vindt u in het kort wat u moet regelen als u in Duitsland gaat werken. Als u voor uw Duitse werkgever ook in Nederland gaat werken of u werkt ook in andere landen, vraag dan informatie bij een Grensinfopunt.

Aanmelden Krankenkasse

U bent in Duitsland verzekerd tegen ziektekosten en ziekengeld. Hiervoor meldt u zich aan bij een Krankenkasse. U geeft aan uw werkgever door welke Krankenkasse u gekozen hebt, uw werkgever zal dan de premies aan deze Krankenkasse afdragen. U vraagt aan deze Krankenkasse het formulier E106 en u meldt u in Nederland aan bij CZ voor de ´verdragspolis´. Hiermee hebt u een ziektekostenverzekering in Duitsland en kunt u gebruik maken van de zorgverzekering en WLZ in Nederland.

Hebt u een inkomen boven de loongrens? Meldt u dan bij een Krankenkasse aan voor een vrijwillige verzekering, dan kunt u ook gebruik maken van de verdragspolis van CZ in Nederland.

Meer informatie over de ziektekostenverzekering vindt u hier.

Belastingen: Formulieren Finanzamt

U woont in Nederland en werkt in Duitsland en moet over dit loon in Duitsland belasting betalen. U moet aan voorwaarden voldoen om in Duitsland een aangifte te kunnen doen om eventuele belastingvoordelen te kunnen krijgen. Is uw Nederlandse inkomen hoger dan € 9.168,-? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden en bent u ´beperkt´ belastingplichtig in Duitsland.

Gebruik het aanvraagformulier voor de ´beperkte´ belastingplicht in Duitsland, vul dit in (uw werkgever mag dit ook doen) en lever dit in bij het Finanzamt waar u onder valt. Dit Finanzamt stuurt vervolgens een brief aan uw werkgever over de indeling in de Steuerklasse. Dit is Steuerklasse 1. U kunt in Duitsland geen aangifte doen en eventuele onkosten aftrekken.

Is uw Nederlandse inkomen lager dan € 9.168,- per jaar? Ook dan kan het verstandig zijn voor de ´beperkte belastingplicht te kiezen. U bent dan niet verplicht een aangifte doen, maar u mag het wel doen als u dit een voordeel oplevert. Als u niet gehuwd bent, of u gehuwde partner heeft een inkomen dat ongeveer gelijk is aan dat van u of hoger, bent u ook ingedeeld in Steuerklasse 1. Voor de inhouding van de loonbelasting op uw loon maakt het dan niet uit of u voor de beperkte of onbeperkte belastingplicht kiest.

Bent u gehuwd en uw partner heeft geen of een heel laag inkomen, dan kunt u kiezen voor de ´onbeperkte belastingplicht´ in Duitsland. Gebruik dan het formulier voor de aanvraag van de onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Dit formulier moet u invullen en opsturen naar de belastingdienst in Heerlen. Dit belastingkantoor zal het formulier controleren en afstempelen. U ontvangt het Duitstalige en een Nederlandstalig deel terug en dit geeft u af bij het Finanzamt waar u onder valt. Dit Finanzamt stuurt uw werkgever een brief dat u ingedeeld wordt in Steuerklasse 3.

Als u ingedeeld bent in Steuerklasse 3, dan bent u verplicht in Duitsland samen met uw partner een belastingaangifte te doen.

Heeft uw partner hogere Nederlandse inkomsten? Dan is het verstandig aan te geven dat u beperkt belastingplichtig bent. U kunt naderhand eventueel samen met uw partner in Duitsland een aangifte doen en de teveel betaalde belastingen terugvragen.

Kindergeld aanvragen

Als uw partner in Nederland werkt, heeft deze recht op Nederlandse kinderbijslag en eventueel Kindgebonden Budget. U hebt in Duitsland recht op aanvullend Duits Kindergeld. Werkt uw partner niet, dan hebt u recht op volledig Duits Kindergeld. Houdt er rekening mee dat het Kindergeld op tijd wordt aangevraagd bij de Familienkasse in Saarbrücken, het wordt hoogstens met terugwerkende kracht van 6 maanden uitbetaald. De aanvraagformulieren voor het Duitse Kindergeld zijn ook in de Nederlandse taal beschikbaar. U gebruikt het standaard aanvraagformulier en per kind een bijlage (Anlage) buitenland (KG51)

Aanvullend pensioen regelen

U bouwt in Duitsland een wettelijk pensioen op, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw loon. Over het algemeen is dit hoger dan de Nederlandse AOW.

Als u er zeker van bent dat u langere tijd in Duitsland gaat werken, minimaal 5 jaar, dan kunt u via uw werkgever pensioensparen om een hoger inkomen te hebben als u met pensioen gaat. De bijdragen voor deze verzekering worden van uw brutoloon ingehouden en uw werkgever vult deze bijdrage aan met minimaal 15%.

U bent hiertoe niet verplicht, uw werkgever moet wel meewerken aan deze regeling als u hiervoor kiest.

Informatie

Maak gebruik van deze website, hier vindt u de formulieren voor het Finanzamt en linken naar de verschillende andere formulieren voor de aanvraag Kindergeld en de website van CZ.

Voor iedereen zijn de gevolgen van een baan in Duitsland verschillend. Daarom kan het verstandig zijn bij het Grensinfopunt na te vragen of er voor u zaken zijn waar u op moet letten.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt