Pensioen

In deze animatie krijgt u algemene uitleg over uw pensioen in Duitsland als u in Nederland woont:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Als u een baan aanneemt in Duitsland, bent u in Duitsland verzekerd van de opbouw van een pensioen. Anders dan in Nederland, kent Duitsland één systeem voor een pensioen bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom. Het pensioen wordt opgebouwd aan de hand van de hoogte van uw loon. In Duitsland geldt dus: hoe hoger het loon, hoe beter het pensioen.

Bijvoorbeeld: u hebt in Duitsland een brutoloon van €37.000 per jaar. Dan bouwt u over dat jaar in Duitsland een pensioen op dat twee keer zo hoog is als de Nederlandse AOW. Maar wanneer u een deeltijdbaan hebt in Duitsland, dan kan uw pensioen lager zijn dan de Nederlandse AOW.

Bij overlijden heeft de nabestaande recht op een nabestaandenpensioen. Dit kan eventueel worden aangevuld met een Nederlandse ANW-uitkering.

Wanneer u in Duitsland werkt, wordt ook het arbeidsongeschiktheidspensioen in Duitsland opgebouwd. Dit kan betekenen dat als u nog maar korte tijd in Duitsland werkt, dit pensioen heel laag is. Als u ook in Nederland hebt gewerkt, kan er onder voorwaarden ook in Nederland nog recht zijn op een gedeeltelijke WIA-uitkering. Samen zullen die uitkeringen ongeveer een volledige uitkering bedragen. Het Bureau voor Duitse Zaken van de SVB heeft een informatieve brochure uitgegeven waarin uw rechten in Nederland en in Duitsland worden uitgelegd. Deze brochure kunt u hier downloaden.

Het totale ouderdomspensioen dat u in Duitsland opbouwt zal over het algemeen lager uitvallen dan een pensioen dat u in Nederland zou hebben opgebouwd. Dat komt omdat u in Nederland, behalve de AOW, ook een bedrijfspensioen opbouwt. Daarom is het soms raadzaam om in Duitsland een aanvullend pensioen of bedrijfsspaarregeling af te sluiten.

Video pensioen in Duitsland

Eind 2020 hebben de GrensInfoPunten een webinar georganiseerd over werken in Duitsland. Een van de thema´s die aan de orde kwam is het pensioen dat je in Duitsland opbouwt. U kunt dat thema hier terugkijken:

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt