Arbeidsongeschiktheid

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

In deze animatiefilm krijgt u uitleg hoe de regelingen zijn als u in Duitsland werkt en arbeidsongeschikt wordt.

De Rentenversicherung is de wettelijk geregelde pensioenverzekering in Duitsland. Verplicht verzekerd zijn in het algemeen werknemers die in loondienst of in het kader van een beroepsopleiding werkzaam zijn. Ook bepaalde groepen zelfstandigen vallen onder de verplichte verzekering.

Als u in Duitsland werkzaam bent (geweest) en premie betaald heeft voor de Duitse “Rentenversicherung”, kan er voor u bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden aanspraak bestaan op een Duitse rente.

De Rentenversicherung is een opbouwverzekering. De hoogte van de Duitse rente is afhankelijk van het per jaar verdiende loon en van het aantal verzekeringsjaren. Om voor een Duitse rente in aanmerking te komen, moet er meestal een bepaalde wachttijd vervuld zijn. U moet dan een minimale verzekeringsduur kunnen aantonen. U kunt al aanspraak maken op een Duitse rente als u minimaal 12 maanden verzekerd bent geweest. Verzekerde tijdvakken in andere EU-landen tellen mee voor de vereiste wachttijd. Het is niet mogelijk om betaalde premies in Duitsland af te kopen of over te laten hevelen naar Nederland. Alle aanvragen om Duitse ouderdoms- en nabestaandenrenten worden bij de SVB waar u onder valt in behandeling genomen. Bij arbeidsongeschiktheid vraagt UWV voor u de uitkering in Duitsland aan.

Een pensioen in verband met arbeidsongeschiktheid kan worden betaald als de verzekerde op medische gronden niet meer kan werken. Bepalend hierbij is ook hoe veel uren per dag de verzekerde nog kan werken. Een volledig pensioen kan worden betaald als iemand minder dan drie uren per dag nog kan werken, een half pensioen kan worden betaald als iemand nog tussen drie en zes uren per dag kan werken.

Ook een Nederlands arbeidsverleden

Als u ook in Nederland hebt gewerkt, maar tijdens uw werkzaamheden in Duitsland arbeidsongeschikt bent geworden, hebt u mogelijk ook recht op een aanvullende WIA-uitkering van UWV. De Nederlandse WIA-uitkering wordt dan berekend aan de hand van de Nederlandse verzekeringsjaren. Als voorbeeld: U hebt de laatste 5 jaar in Duitsland gewerkt en daarvoor 10 jaar in Nederland gewerkt, dan krijgt u een Nederlandse WIA-uitkering X 10/15. Deze uitkering wordt dan niet gekort met de Duitse Rente.

Bent u in Duitsland verzekerd, dan geldt voor de WIA niet 104 weken wachttijd, UWV hanteert in dat geval de wachttijd die in Duitsland geldt.

Als u arbeidsongeschikt wordt op het moment dat u in Nederland werkt en daarvoor in Duitsland hebt gewerkt, dan krijgt u een volledige Nederlandse WIA-uitkering en wordt de bruto Duitse Rente van uw bruto WIA-uitkering afgetrokken.

Meer uitleg over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in Nederland en Duitsland kunt u vinden in een brochure van Bureau voor Duitse Zaken: Arbeidsongeschiktheid – Uw rechten in Duitsland en Nederland

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt