Nabestaanden

“Hinterbliebenenrente”

In Duitsland zijn werknemers en daarmee gelijkgestelden verplicht verzekerd bij de Deutsche Rentenversicherung en bouwen een Duitse Rente op. Zelfstandigen kunnen zich vrijwillig verzekeren als zij ooit verplicht verzekerd waren voor de Deutsche Rentenversicherung. De Rentenversicherung regelt een uitkering bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en ouderdom.

Duitsland heeft een uitgebreide, wettelijk geregelde nabestaandenvoorziening (‘Hinterbliebenenrente’). Er bestaan diverse soorten Duitse nabestaandenrenten. Er is een lage of hoge Rente en er is verschil tussen oud en nieuw recht.

Krijgt u een Duitse halfwezenrente?

Als u kinderen heeft, krijgt u misschien ook een halfwezenrente. De (half)wezenrente wordt betaald tot de 18e verjaardag. Volgt de (half)wees een school- of beroepsopleiding of is hij gehandicapt, dan kan de (half)wees een uitkering krijgen tot maximaal de 27e verjaardag. De (half)wees kan mogelijk Nederlandse en Duitse kinderbijslag krijgen.

Een Nederlands en Duits arbeidsverleden?

Als de overledene in Duitsland werkte bestaat er in eerste instantie mogelijk een recht in Duitsland op Hinterbliebenenrente. Als er ook een Nederlands arbeidsverleden is en er ook een ANW-recht is, dan wordt de ANW-uitkering op pro-ratabasis vastgesteld. Voorbeeld: de overledene heeft de laatste 5 jaar in Duitsland gewerkt en daarvoor 10 jaar in Nederland, dan wordt de ANW-uitkering vermenigvuldigd met de factor 10/15. De Duitse uitkering wordt niet op de ANW gekort.
Woonde of werkte de overledene in Nederland (werkte in ieder geval niet in Duitsland), dan bestaat er in eerste instantie recht op een Nederlandse ANW-uitkering. Een eventuele Duitse Hinterbliebenenrente wordt op de ANW-uitkering in mindering gebracht.

Meer informatie

Omdat de regelingen vrij ingewikkeld zijn raden wij u aan in voorkomende gevallen contact op te nemen met het Grensinfopunt of met Bureau voor Duitse Zaken in Nijmegen. Het Bureau voor Duitse Zaken heeft hierover een uitgebreide brochure uitgebracht: Overlijden – Uw rechten in Duitsland en Nederland

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt