Detachering

Iemand die in Nederland woont en in Duitsland werkt, krijgt de status van grensarbeider. Een grensarbeider is een werknemer of zelfstandige die in de ene EU-lidstaat werkt en in een andere EU-lidstaat woont, waarnaar hij in beginsel dagelijks of minstens een keer per week terugkeert. Voor grensarbeiders is het Europees recht van toepassing.

In de Europese Verordening 883 uit 2004 en Verordening 987 uit 2009 is vastgelegd welk nationaal sociaal verzekeringsrecht moet worden toegepast als iemand in het ene land woont en in het andere land werkt of in meerdere landen werkt. De hoofdregel is dat het sociaal verzekeringsrecht van het werkland moet worden toegepast. Hierop bestaan uitzonderingen, waaronder de zogenaamde detachering.

Er is sprake van detachering als u voor uw Duitse werkgever in een ander land tijdelijk werkt. U hebt dan van de Duitse Krankenkasse een detacheringsverklaring nodig.  Deze verklaring vraagt uw werkgever aan.

Voorwaarden detacheringsverklaring

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
  • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
  • Uw loon wordt door de Duitse werkgever doorbetaald;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd)
  • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega.
  • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten uit in Duitsland.

Voorwaarden zelfstandigen

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Duitsland sociaal verzekerd;
  • U heeft de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U oefent substantiële activiteiten in Duitsland uit.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u of uw werkgever vóór uw vertrek een detacheringsverklaring A1 aanvragen bij de Krankenkasse. De Duitse en Nederlandse instanties kunnen op verzoek onderling tot een andere afspraak komen als de regeling bijzonder nadelig voor de werknemer uitvalt.

Moet voor elke buitenlandse dienstreis een A1-verklaring worden aangevraagd?

Toelichting A1-verklaring in Duitsland bij dienstreizen naar Nederland

Sinds januari 2019 kan een A1-verklaring in Duitsland elektronisch aangevraagd worden bij detachering en (tijdelijk) werken in een ander EU-land.

A1-verklaring Europees geregeld

In het geval van grensoverschrijdende werksituaties binnen de EU wordt in de Europese Verordening 883/2004 geregeld welk land verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid.

Doel A1-verklaring

De A1-verklaring bewijst in welk land een werknemer en/ of zelfstandige sociaal verzekerd is zodra deze (tijdelijk) werkzaam is in een ander EU/ EER-land.

Dienstreis grensregio

Sinds januari 2019 is er veel aandacht in Duitsland wanneer een A1 verklaring moet worden aangevraagd. Voor veel medewerkers van (overheids-) organisaties is het onduidelijk of ze voor een korte dienstreis verplicht zijn vooraf een A1-verklaring aan te vragen.

Tijdelijke dienstreis

Uit de stellingname over de A1-verklaring van het Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wordt duidelijk dat het mogelijk is om voor korte dienstreizen een A1-verklaring achteraf aan te vragen, indien hier om wordt gevraagd. Dit geldt in het bijzonder voor dienstreizen korter dan 7 dagen.

Deze stellingname bespaart voor de samenwerking binnen onze grensregio’s (overheids-) organisaties veel administratief werk. De toelichting betekent in de praktijk dat voor korte dienstreizen als een werkbezoek, vergadering of stagebezoek in het buurland vooraf geen A1-aanvraag ingediend hoeft te worden.

Service GrensInfoPunt

Iedere situatie is anders. Ga daarom vooraf na of in uw specifieke situatie het nodig is om een A1-verklaring aan te vragen. Neem contact op met het GrensInfoPunt (GIP) in uw regio om uw situatie te bespreken.

Aanvullende informatie en toelichting Europese Verordening 883/04

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt