Arbeidsrecht

Arbeidscontract

In een Duits arbeidscontract zijn een aantal zaken standaard opgenomen:

  • naam en adres van de werkgever,
  • datum aanvang en eventueel einde van het contract,
  • proeftijd en duur van de proeftijd,
  • waar het werk wordt uitgevoerd,
  • arbeidstijden,
  • vakantiedagen,
  • opzegtermijn,
  • hoogte van het loon

Het is gebruikelijk dat, net als in Nederland, ook geheimhoudingsplicht en andere relevante zaken in het contract worden opgenomen.

Werknemers met een handicap (met Schwerbehindertenausweis) hebben ontslagbescherming. Een werkgever kan een gehandicapte werknemer alleen met toestemming van het zogenaamde Integrationsamtes ontslaan.

Zwangere vrouwen en moeders hebben ook extra ontslagbescherming, vaak ook tegen een tijdelijke vermindering van inkomen. De ontslagbescherming voor zwangeren duurt tot 4 weken na de bevalling. Daanaast is het voor zwangeren verboden om in de periode van 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en 8 weken na de werkelijke bevallingsdatum te werken. Dit verplichte verlof kan langer duren als er bijvoorbeeld sprake is van een meerling.

In de meeste arbeidscontracten wordt een proeftijd van 6 maanden afgesproken, dit is de maximale proeftijd.

Lonen

Het loon wordt door CAO’s of individuele arbeidsovereenkomsten bepaald. Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk minimumuurloon voor iedereen van 18 jaar en ouder € 9,19. In een aantal branches geldt een CAO en kan een hoger minimumloon zijn vastgesteld. Voor bepaalde groepen gelden uitzonderingen, onder andere voor jongeren tot 18 jaar en gehandicapten.

CAO’s

In CAO’s is voor de meeste werknemers het aantal verlofdagen hoger dan het wettelijke aantal verlofdagen.

Ziekmelden

Bij ziekte moet de werknemer zo snel mogelijk aan zijn werkgever meedelen dat hij ziek is en hoelang dit vermoedelijk gaat duren. Dit is in bijna alle arbeidscontracten en CAO’s vastgelegd. Als u zich niet op de juiste manier ziekmeldt, kan dit tot gevolg hebben dat u op staande voet wordt ontslagen. Over de ziekmeldingsprocedure kunt u hier meer lezen.

Elternzeit

Tijdens de Elternzeit (soort ouderschapsverlof) kunnen ouders van hun werk worden vrijgesteld, zonder dat salaris wordt betaald. Het dienstverband blijft echter bestaan. Deze periode duurt tot het kind 3 jaar wordt.

Opzegtermijnen

Normaal gesproken begint een arbeidsverhouding met een proeftijd van 6 maanden. In deze proeftijd is meestal de verkorte opzegtermijn van 14 dagen geldig. Een arbeidscontract kan door de werknemer met een opzegtermijn van 4 weken iedere 15e van de maand of aan het eind van de maand worden opgezegd. Bij de berekening van het aantal gewerkte jaren, worden gewerkte periodes voor het 25e levensjaar buiten aanmerking gelaten.

Voor werkgevers gelden langere opzegtermijnen voor werknemers vanaf een tweejarig dienstverband:

Duur dienstverband Duur opzegtermijn
0 tot 2 jaar 1 maand
2 tot 5 jaar 2 maanden per eind van de kalendermaand
5 tot 8 jaar 3 maanden per eind van de kalendermaand
8 tot 10 jaar 4 maanden per eind van de kalendermaand
10 tot 12 jaar 5 maanden per eind van de kalendermaand
12 tot 20 jaar 6 maanden per eind van de kalendermaand
vanaf 20 jaar 7 maanden per eind van de kalendermaand

Vakbonden

Als u lid bent van de DGB, wordt u in Nederland bijgestaan door het FNV of CNV, bent u lid van het FNV of CNV, dan wordt u in Duitsland bijgestaan door de DGB.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt