Erkenning diploma’s

Om in Duitsland een baan te vinden is het belangrijk dat u over de juiste diploma’s beschikt. Via de site ‘Onderwijs en internationalisering‘ van de Nederlandse overheid vindt u informatie over de waardering van uw Nederlandse diploma in Duitsland. In Duitsland is de erkenning van uw Nederlandse diploma afhankelijk van het Bundesland waar u gaat werken. op de website ‘Anerkennung in Deutschland‘ vindt u meer informatie.

Het land Nordrhein-Westfalen heeft een speciaal ‘Ticketsystem’ ontwikkelt, waardoor het mogelijk is via deze instantie diploma’s (ook voor gereglementeerde beroepen) in Nordrhein-Westfalen erkend te krijgen. Dit is geregeld op hun website Das Ticketsystem des Einheitlichen Ansprechpartners.

Handige Links

Algemene informatie over diploma-erkenning in Duitsland

Speciale informatie voor de medische sector

Voor een beschrijving van een Nederlands diploma

Overzicht voor de procedures voor fysiotherapeuten, verzorgende en leraren

Individuele ondersteuning

De Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung biedt individuele begeleiding en ondersteuning bij de erkenningsprocedure. Het servicepunt ondersteunt bij het verzamelen van de nodige documenten voor de bevoegde instantie, verstrekt informatie over regionale advies- en kwalificatie-instellingen en helpt bij het vinden van een baan.

Ler(n)ende EUREGIO

Werkgevers in de grensstreek willen graag inzicht in de competenties van een arbeidskracht met een vakdiploma die over de grens wil werken.Om transparantie en acceptatie van vakdiploma’s in de Euregio te realiseren, heeft de Ler(n)ende Euregio geautoriseerde beschrijvingen ontwikkeld.

Een geautoriseerde beschrijving is een door bevoegde instanties goedgekeurde en vergelijkende beschrijving van de opleidingsprofielen van het beroep van verkoper in Nederland en Duitsland. De vergelijkende beschrijving wordt gemaakt aan de hand van de competenties waarover een verkoper dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma’s. De geautoriseerde beschrijving is tot stand gekomen door een vergelijking te maken van de profielen van een beroep aan de hand van de competenties waarover iemand dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma’s.

Van verschillende beroepen is een geautoriseerde beschrijving gemaakt. U kunt deze vinden op de website van de Ler(n)ende EUREGIO.

Om in Duitsland een baan te vinden is het belangrijk dat u over de juiste diploma´s beschikt. Via de site ´Onderwijs en internationalisering´ van de Nederlandse overheid vindt u informatie over de waardering van uw Nederlandse diploma in Duitsland. In Duitsland is de erkenning van uw Nederlandse diploma afhankelijk van het Bundesland waar u gaat werken. op de website ´Anerkennung in Deutschland´ vindt u meer informatie.

Het land Nordrhein-Westfalen heeft een speciaal ´Ticketsystem´ ontwikkelt, waardoor het mogelijk is via deze instantie diploma´s (ook voor gereglementeerde beroepen) in Nordrhein-Westfalen erkend te krijgen. Dit is geregeld op hun website Das Ticketsystem des Einheitlichen Ansprechpartners.

Informatie over diploma-erkenning in Duitsland vindt u op de site van Kultusminister Konferenz (Anabin), hier worden meerdere sites genoemd waar u kunt zoeken.

Op de site van de Bezirksregierung Köln kunt u lezen hoe u onder andere een beroep in de medische sector erkend kunt krijgen in Nordrhein Westfalen. Voor Niedersachsen verwijzen wij naar de site van het Niedersächsisches Kultusministerium.

Over werken in een medisch beroep in Duitsland geeft Zorgselect uitgebreide informatie.

Een beschrijving van een Nederlands MBO-diploma kan worden aangevraagd bij S-BB. Hier kunt u een certificaat in de Duitse taal downloaden met een beschrijving van uw beroep.

Voor een beschrijving van het Nederlandse HBO-diploma moet u bij het Nuffic zijn.

ITEM, onderdeel van de universiteit Maastricht heeft voor de beroepen fysiotherapeut, verzorgende en leraar beschrijvingen gemaakt hoe u uw diploma´s in Duitsland kunt laten erkennen. Deze beschrijvingen vindt u op hun website.

Beroepsbeoefenaren die in Nederland wonen, kunnen via de Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung individuele begeleiding en ondersteuning krijgen bij de erkenningsprocedure. Het servicepunt ondersteunt de beroepsbeoefenaren bij het verzamelen van de nodige documenten voor de bevoegde instantie, verstrekt informatie over regionale advies- en kwalificatie-instellingen en helpt bij het vinden van een baan.

 

Ler(n)ende EUREGIO

Werkgevers in de grensstreek willen graag inzicht in de competenties van een arbeidskracht met een vakdiploma die over de grens wil werken.Om transparantie en acceptatie van vakdiploma’s in de Euregio te realiseren, heeft de Ler(n)ende Euregio geautoriseerde beschrijvingen ontwikkeld.

Een geautoriseerde beschrijving is een door bevoegde instanties goedgekeurde en vergelijkende beschrijving van de opleidingsprofielen van het beroep van verkoper in Nederland en Duitsland. De vergelijkende beschrijving wordt gemaakt aan de hand van de competenties waarover een verkoper dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma’s. De geautoriseerde beschrijving is tot stand gekomen door een vergelijking te maken van de profielen van een beroep aan de hand van de competenties waarover iemand dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma’s.

Van verschillende beroepen is een geautoriseerde beschrijving gemaakt. U kunt deze vinden op de website van de Ler(n)ende EUREGIO.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt