Ontslag wegens ziekte

Kan mijn Duitse baas me ontslaan wegens ziekte?

Als u ziek bent mag u niet worden ontslagen: Dit is een wijdverbreide denkfout. Als iemand heel vaak of heel lang afwezig is wegens ziekte, kan de baas onder bepaalde omstandigheden afscheid van hem nemen. Een incidentele griep of een incidentele infectie is niet voldoende.

Ontslag wegens ziekte is in principe alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er bestaat een negatieve gezondheidsprognose.
  • Ziekteverzuim heeft grote gevolgen voor de economische belangen en bedrijfsbelangen van de werkgever.
  • De belangen van de werkgever wegen zwaarder dan die van de werknemer.

Concreet betekent dit dat de werkgever moet kunnen bewijzen dat de werknemer in het verleden vaak niet heeft kunnen werken wegens ziekte. Tevens moet hij aantonen dat dit ook in de toekomst kan worden verwacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een chronische ziekte.

De werkgever moet het bewijs leveren

De werkgever moet ook aantonen dat het ziekteverzuim leidt tot een aanzienlijke verstoring van de activiteiten en tot financiële lasten. Dit kan onder deze omstandigheden gebeuren:

  • in kleinere bedrijven als de omzet daalt door frequente afwezigheid van een werknemer.
  • als andere werknemers vaak meer belast worden.
  • als de werkgever loon moet doorbetalen in geval van frequente korte ziekte.

De werkgever moet ook kunnen aantonen dat zijn belangen zwaarder wegen dan het belang van de werknemer om zijn baan te behouden. De beoordeling hiervan verschilt tussen situaties waarbij het gaat om bijvoorbeeld een ernstige ziekte in een langdurige, probleemloze arbeidsverhouding en situaties met een korte arbeidsverhouding, die wordt gekenmerkt door frequente periodes van ziekte.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt