Ontslag wegens ziekte

Kan mijn Duitse baas me ontslaan wegens ziekte?

Als u ziek bent mag u niet worden ontslagen: Dit is een wijdverbreide denkfout. Als iemand heel vaak of heel lang afwezig is wegens ziekte, kan de baas onder bepaalde omstandigheden afscheid van hem nemen. Een incidentele griep of een incidentele infectie is niet voldoende.

Ontslag wegens ziekte is in principe alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er bestaat een negatieve gezondheidsprognose.
  • Ziekteverzuim heeft grote gevolgen voor de economische belangen en bedrijfsbelangen van de werkgever.
  • De belangen van de werkgever wegen zwaarder dan die van de werknemer.

Concreet betekent dit dat de werkgever niet alleen moet bewijzen dat de werknemer in het verleden vaak niet heeft kunnen werken wegens ziekte, maar ook dat hij moet aantonen dat dit ook in de toekomst kan worden verwacht.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een chronische ziekte, maar niet bij een of meer genezen ziekten.

De werkgever moet het bewijs leveren

De werkgever moet ook aantonen dat het ziekteverzuim leidt tot een aanzienlijke verstoring van de activiteiten en tot financiële lasten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in kleinere bedrijven als de omzet daalt door frequente afwezigheid van een werknemer, als andere werknemers vaak meer belast worden of als de werkgever loon moet doorbetalen in geval van frequente korte ziekte.

Een ander belangrijk punt als de werkgever ontslag wil geven wegens ziekte is dat hij moet aantonen dat zijn belangen zwaarder wegen dan het belang van de werknemer om zijn baan te behouden. Dit moet anders worden beoordeeld bij een ernstige ziekte in een langdurige, probleemloze arbeidsverhouding dan bij een korte arbeidsverhouding, die wordt gekenmerkt door frequente periodes van ziekte.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt