Ziekmelden

In onderstaand filmpje krijgt u uitleg hoe u zich moet ziekmelden als u in Duitsland werkt en hoe het dan financieel verder gaat.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Als u in Duitsland werkt en u wordt ziek of u krijgt een ongeval op uw werk, dan betaalt uw Duitse werkgever uw volledige loon de eerste 6 weken door. Een voorwaarde voor deze loondoorbetaling is dat u na 3 dagen ziekte kunt aantonen dat u niet in staat bent te werken. De procedure voor werknemers die in Nederland wonen is anders dan voor de inwoners van Duitsland. Laat daarom uw werkgever weten dat deze procedure anders is, omdat dit anders arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben. Meer informatie over uw inkomen (loondoorbetaling en ziekengeld) vindt u hier.

Stappenplan ziekmelding

Als u ziek wordt, neem dan de volgende stappen:

  • Meldt u ziek bij uw werkgever op uw eerste ziektedag. Geef hierbij uw verzekeringsnummer van uw Krankenkasse door. Werkt u via een Zeitarbeitsfirma, dan meldt u zich dan ook hier ziek.
  • Meldt u telefonisch ziek bij UWV (088 – 898 92 94). UWV zal telefonisch contact met u opnemen en uw ziekmelding opnemen.

Geef daarbij de volgende gegevens door:

  • uw eerste ziektedag
  • de oorzaak van uw ziekte
  • uw verzekeringsnummer (staat op het kaartje van uw Krankenkasse)
  • naam en adres van uw Duitse Krankenkasse.

UWV zal telefonisch contact met u opnemen of u oproepen voor een gesprek en de formulieren E115 en E116 opmaken. UWV geeft de formulieren E115 en E116 af aan de Duitse Krankenkasse en u krijgt hiervan een kopie. Deze kopie kunt u aan uw werkgever overhandigen ter bevestiging dat u ziek bent. Deze formulieren komen dan in de plaats van het zogenaamde Krankenschein (ook wel gelber Schein genoemd). Soms ontvangt u ook een de uitnodigingsbrief van UWV voor een controlebezoek aan de verzekeringsarts. Als bewijs voor uw werkgever kunt u ook een kopie van deze brief gebruiken.

  • Let op: Houdt er rekening mee dat uw werkgever in ieder geval op uw derde ziektedag de formulieren in zijn bezit moet hebben. Meestal is dit ook in uw arbeidscontract opgenomen.

Unfallversicherung

Als u in loondienst bent, heeft uw werkgever een Unfallversicherung (ongevallenverzekering). Als u een bedrijfsongeval krijgt of tijdens het woon-werkverkeer een ongeval krijgt, geef dit dan direct door aan uw werkgever, de zorgverlener en aan UWV. Mogelijk komt de Unfallversicherung dan in de plaats van de Krankenversicherung als het gaat om ziektekosten, ziekengeld en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt