Ziekmelden

In bovenstaand filmpje krijgt u uitleg hoe u zich moet ziekmelden als u in Duitsland werkt en hoe het dan financieel verder gaat.

Als u in Duitsland werkt en u wordt ziek of u krijgt een ongeval op uw werk, dan betaalt uw Duitse werkgever uw volledige loon de eerste 6 weken door. Bent u na 6 weken nog ziek, dan krijgt u een ziekengelduitkering van uw Duitse Krankenkasse. Deze uitkering is ongeveer 70% van het nettoloon dat u verdiende voordat u ziek werd.

  • Let op: als u zich particulier verzekerd, dan moet u ook een ziekengeldverzekering afsluiten!
  • Let op: In het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland per 1 januari 2016 wordt ziekengeld van de Krankenkasse in Nederland belast als deze uitkering (samen met eventuele andere uitkeringen uit Duitsland) bruto op jaarbasis lager is dan € 15.000,-. Dit is voor u een financieel nadeel.

Uw werkgever betaalt de eerste 6 weken het loon door. Een voorwaarde voor deze loondoorbetaling is dat u na 3 dagen ziekte kunt aantonen dat u niet in staat bent te werken. De procedure voor werknemers die in Nederland wonen is anders dan voor de inwoners van Duitsland. Laat daarom uw werkgever weten dat deze procedure anders is, omdat dit anders arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben.

Stappenplan ziekmelding

Als u ziek wordt, neem dan de volgende stappen:

  • Meldt u ziek bij uw werkgever op uw eerste ziektedag. Geef hierbij uw verzekeringsnummer van uw Krankenkasse door. Werkt u via een Zeitarbeitsfirma, meldt u zich dan ook hier ziek.
  • Meldt u telefonisch ziek bij UWV (0900-9294).

Geef daarbij de volgende gegevens door:

  • uw eerste ziektedag
  • de oorzaak van uw ziekte
  • uw verzekeringsnummer (staat op het kaartje van uw Krankenkasse)
  • naam en adres van uw Duitse Krankenkasse.

UWV zal telefonisch contact met u opnemen of u oproepen voor een gesprek en de formulieren E115 en E116 opmaken. UWV geeft de formulieren E115 en E116 af aan de Duitse Krankenkasse en u krijgt hiervan een kopie. Deze kopie kunt u aan uw werkgever overhandigen ter bevestiging dat u ziek bent. Deze formulieren komen dan in de plaats van het zogenaamde “Krankenschein” (ook wel “gelben Schein” genoemd). U kunt eventueel ook de uitnodigingsbrief van UWV voor een controlebezoek aan de verzekeringsarts van UWV gebruiken.

  • Let op: Houdt er rekening mee dat uw werkgever in ieder geval op uw derde ziektedag de formulieren in zijn bezit moet hebben. Meestal is dit ook in uw arbeidscontract opgenomen.

Unfallversicherung

Als u in loondienst bent, heeft uw werkgever een Unfallversicherung. Deze verzekering kan in de plaats komen van de Krankenversicherung als het gaat om ziektekosten, ziekengeld en arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u een bedrijfsongeval krijgt of tijdens het woon-werkverkeer een ongeval krijgt, geef dit dan direct door aan uw werkgever, de zorgverlener en aan UWV.

Arbeidsongeschikt

Het ziekengeld in Duitsland wordt maximaal 78 weken betaald. Als u na 78 weken ziekte nog steeds arbeidsongeschikt bent, kunt u bij de Deutsche Rentenversicherung een Deutsche Rente (in verband met arbeidsongeschiktheid) aanvragen.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt