Informationen

Ziektekosten

Ziektekosten

In bovenstaand filmpje krijgt u uitleg hoe uw ziektekostenverzekering geregeld is als u in Nederland woont en in Duitsland werkt.

Verplichte, vrijwillig verplichte en particulier verzekering

Als u in Duitsland werkt, bent u tegen ziektekosten in Duitsland verzekerd. Duitsland kent drie soorten ziektekostenverzekeringen: een verplichte, een vrijwillig verplichte en een particuliere ziektekostenverzekering. Bent u werknemer, dan bent u verplicht verzekerd, tenzij uw brutoloon meer is dan € 60.750,- per jaar. Als uw loon hoger is, dan kunt u kiezen tussen een vrijwillig verplichte verzekering bij een Krankenkasse en een particuliere verzekering. Het nadeel van een particuliere ziektekostenverzekering is dat u geen gebruik kunt maken van de gezondheidszorg in Nederland via de verdragspolis van CZ. Voornamelijk voor de WLZ is dit een groot nadeel, omdat dit risico niet particulier te verzekeren is. Bovendien moet u een particuliere ziekengeldverzekering afsluiten.

Krankenkasse

Een Krankenkasse in Duitsland is de instantie die uw ziektekostenverzekering regelt, de premies int die uw werkgever op uw loon inhoudt en ziekengeld betaalt als u langer dan 6 weken ziek bent.

Als u verplicht of vrijwillig verplicht verzekerd bent kunt u zich bij een Krankenkasse aanmelden. Hier vindt u een overzicht van de Duitse Krankenkassen (Let op: sommige werken alleen regionaal). Deze Krankenkasse zorgt voor het formulier S1 (voormalig E106). Hiermee kunt u zich aanmelden bij CZ in Nederland voor de zogenaamde verdragspolis. Als grensganger kunt u dan gebruik maken van de zorg in Nederland via deze zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor uw niet-werkende partner (mits gehuwd of geregistreerd partnerschap) en eventueel uw kinderen. U hebt dan in Nederland recht op dezelfde zorg als iemand die in Nederland verzekerd is. Verschil is dat u hiervoor aan CZ geen premie hoeft te betalen. De enige premie die u eventueel moet betalen is voor een aanvullend verzekeringspakket. U kunt meer informatie over de Verdragspolis vinden op de site van CZ. Hier kunt u zich ook aanmelden. U kunt dan gebruik maken van de Duitse zorg, zoals het in Duitsland gebruikelijk is, met het pasje van uw Krankenkasse en van de Nederlandse zorg zoals het in Nederland gebruikelijk is met het pasje van CZ.

Voor de ziektekostenverzekering van familieleden verwijzen wij naar het betreffende onderdeel ´Familie – ziektekosten´

Ziekengeld

De Krankenkasse betaalt ook ziekengeld als u langer dan 6 weken ziek bent. Uw werkgever betaalt de eerste 6 weken het loon door. Het ziekengeld is 70% van het loon.

LET OP: als u zich particulier verzekert, dan moet u ook een ziekengeldverzekering afsluiten!

Voor een werknemer die in Nederland woont en in Duitsland werkt geldt een speciale ziekmeldingsprocedure. De controle of u daadwerkelijk ziek bent, wordt gedaan door UWV in Nederland. Als u ziek wordt, meld dit dan direct aan uw werkgever, maar ook aan UWV. UWV zal een spoedcontrole instellen en uw Krankenkasse van het resultaat op de hoogte stellen. Het is belangrijk dat uw werkgever van deze procedure op de hoogte is. U ontvangt van UWV een kopie van de formulieren E115 en E116, hiermee kunt u bij uw werkgever aantonen dat u gecontroleerd wordt. U kunt ook de uitnodigingsbrief van UWV gebruiken. Het ziekengeld in Duitsland wordt maximaal 72 weken betaald.

Zorgtoeslag

Als u in Duitsland verzekerd bent tegen ziektekosten, hebt u in Nederland geen recht meer op Zorgtoeslag. Als uw partner in Nederland verzekerd is en het gezamenlijke inkomen onder de inkomensgrens valt, heeft uw partner recht op de helft van de Zorgtoeslag.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt