Algemeen

Inschrijving bij de Duitse gemeente

Voor de aanmelding in Duitsland bij de “Stadt- of Gemeindeverwaltung” (Rathaus, afdeling “Meldewesen” of “Bürgerbüro”) dient u de volgende documenten mee te nemen:

 • de schriftelijke afmeldingsverklaring van de Nederlandse gemeente,
 • een geldig paspoort of id-kaart,
 • een uittreksel uit het geboorteregister

Als u zich hebt uitgeschreven bij uw Nederlandse gemeente, moet u zich binnen een week aanmelden bij uw Duitse gemeente.

Verblijfsvergunning

Voor een rechtmatig verblijf, langer dan 3 maanden, heeft u met een EU-nationaliteit geen verblijfsvergunning meer nodig. U dient zich wel aan te melden als inwoner in uw gemeente. Om als inwoner van Duitsland te kunnen worden aangemerkt moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u heeft een geldig paspoort of identiteitsbewijs, en de schriftelijke afmeldingsverklaring van de Nederlandse gemeente,
 • u moet in uw eigen onderhoud kunnen voorzien (een inkomen (uit arbeid) hebben),
 • u moet een ziektekostenverzekering hebben welke voor u en eventuele familieleden alle risico’s in Duitsland dekt,
 • u mag geen gevaar vormen voor de Duitse samenleving.

Hebt u geen EU-nationaliteit, neem dan contact op met het Duitse consulaat in Amsterdam.

Websites met algemene informatie over Duitsland:

Zeer uitgebreide informatie over wonen in Duitsland vindt u op de website van het Ministerie van Migratie en Vluchtelingen (BAMF)

Ook op de website van de EU-Gleichbehandlungsstelle vindt u uitgebreide informatie over uw rechten en plichten in Duitsland.

Paspoort en ID-kaart

Nederlanders die in de Duitsland wonen kunnen ook in verschillende Nederlandse gemeentes hun reisdocumenten aanvragen. Een lijst met deze gemeentes vindt u hier. U moet hiervoor altijd een afspraak maken, houdt rekening met een langere wachttijd. Daarnaast kunt u natuurlijk ook terecht bij de ambassade in Berlijn.

Vereiste documenten bij aanvraag

Om een nieuw reisdocument te kunnen aanvragen, moet de aanvrager een aantal documenten overleggen, waaronder een recente pasfoto en het huidige identiteitsbewijs. Ook wanneer de aanvrager nog verlopen reisdocumenten heeft, moeten deze meegenomen worden. Hetzelfde geldt voor een buitenlands identiteitsbewijs, wanneer de aanvrager naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit heeft. Wanneer de aanvrager een andere nationaliteit heeft verkregen, moet hij of zij ook de documenten meenemen die aantonen hoe en wanneer hij of zij deze nationaliteit heeft verkregen.

Ook moeten aanvragers een bewijs van inschrijving van de Duitse woongemeente voor kunnen leggen, waarin de vaste verblijfplaats, nationaliteit en burgerlijke staat vermeld zijn: een Erweiterte Meldebescheinigung mit Angabe der Staatsangehörigkeit.  Is de burgerlijke staat en daarmee de achternaam sinds de afgifte van het oude identiteitsbewijs gewijzigd, moet er bovendien een afschrift van de huwelijksakte of akte van partnerschapsregistratie toegevoegd worden.

Voorwaarden bij aanvraag

De aanvrager moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een nieuw reisdocument aan te kunnen vragen. Hij of zij moet allereerst in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit en in een EU-land of in Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland of Zwitserland wonen. Bovendien mogen aanvragers niet meer ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen. Voor een aanvraag van een paspoort of identiteitskaart voor een kind moeten er aanvullende documenten meegenomen worden. Tot slot mogen alle aanvullende documenten (afschriften en uittreksels) niet ouder dan 6 maanden zijn.

Nationaliteit

Emigratie houdt niet in dat u van nationaliteit moet veranderen, u houdt uw eigen nationaliteit. Bij emigratie naar Duitsland wijzigt uw nationaliteit alleen als u hiertoe een verzoek indient bij de Duitse overheid. Naturalisatieaanvragen kunt u indienen bij uw gemeente. U kunt daar ook informatie krijgen over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Erfrecht

Een verhuizing naar het buitenland heeft altijd gevolgen voor het erfrecht. Wanneer u zelf wil bepalen wie wat erft, stel dan een testament op. Zo kunt u alles regelen zoals u dat wilt. Een aspect, waar u geen invloed op heeft is de belasting over de eventuele erfenis. Deze regels zijn in Duitsland heel anders dan in Nederland. Wij raden u aan contact op te nemen met een notaris die u hierover kan voorlichten. Meer informatie over het Duitse erfrecht vindt u hier.

Trouwen in Duitsland

Wanneer u in Duitsland wilt trouwen en één van de partners of beide partners hebben de Nederlandse nationaliteit, dan kunnen er verschillende situaties optreden waarvoor diverse documenten nodig zijn. Vraag bij de gemeente in Duitsland, waar u het huwelijk wilt sluiten na, welke documenten in uw situatie nodig zijn. Let op: Regel de formaliteiten op tijd, omdat sommige documenten rechtsgeldig gemaakt moeten worden en dit enige tijd in beslag kan nemen.

Bij een Nederlands-Duits huwelijk gelden de volgende documenten:

 • Een ID-kaart of paspoort(van beide partners)
 • Een uittreksel van het geboorteregister (van beide partners)
  Het Nederlandse uittreksel van het geboorteregister (Uittreksel Basisregistratie Personen) kunt u aanvragen bij de plaats waar u als laatste ingeschreven hebt gestaan of bij een van de 19 RNI-gemeentes. Omdat u in Nederland geboren bent, hebt u een internationaal uittreksel nodig.
 • Een Ehefähigkeitszeugnis(van de Nederlandse partner)
  Als u als Nederlander in Duitsland wilt trouwen, hebt u een Ehefähigkeitszeugnis(verklaring van huwelijksbevoegdheid) nodig. Het is een bewijs dat u huwelijksbevoegd bent en niet al een huwelijk of een geregistreerd partnerschap op uw naam hebt staan.
  De verklaring van huwelijksbevoegdheid vraagt u aan bij de gemeente waar u het laatst ingeschreven hebt gestaan in Nederland. Om deze verklaring aan te kunnen vragen, hebt u weer andere documenten nodig van u en uw partner:
  • Een geldige kopie van een identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) van u en uw partner
  • Bewijs van uw woonplaats buiten Nederland met daarop uw nationaliteit en huwelijkse staat (Erweterte Meldebescheinigung, dit is op te vragen bij het Bürgeramt
  • Een geboorteakte van u en uw partner (dat mag ook in het Duits)
  • Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), van de Nederlandse partner

U kunt iemand machtigen om de verklaring in Nederland voor u aan te vragen en op te halen. Er zijn wel kosten aan verbonden. Ook is het raadzaam vooraf contact met de gemeente op te nemen, omdat dit geen dagelijks werk is. (Met dank aan Marjolein van der Kolk)

Algemene informatie over trouwen in het buitenland vindt u hier.

Welke regels van toepassing zijn na een huwelijk vindt u hier.

Verkiezingen in Nederland

Als u de Nederlandse nationaliteit hebt en 18 jaar of ouder bent en u woont in Duitsland, dan kunt u zich laten registreren om een stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op een speciale website vindt u alle informatie en kunt u ook doorlinken om u te laten registreren. Hoe u zich kunt laten registreren kunt u op deze website vinden: www.stemmenvanuithetbuitenland.nl

Kijk- en luistergeld

Als u een radio, televisie, smartphone of computer hebt, betaalt u in Duitsland het zogenaamde GEZ Rundfunkgebühr. Uit deze middelen worden in Duitsland de openbare televisie- en radiostations bekostigd. Vanaf 2016 hoeft er niet meer apart voor de verschillende toestellen betaald te worden, per woning wordt een vast bedrag gevraagd van 18,36 per maand. U kunt uw woning online aanmelden voor deze bijdrage onder www.rundfunkbeitrag.de.

Duitse taal

Zoals alle Nederlanders spreekt u natuurlijk vloeiend Duits. Als u in Duitsland woont en met overheidsinstanties in Duitsland van doen krijgt, kan het zijn dat het toch tegenvalt. Daarom is het raadzaam te overwegen om een cursus Duits te volgen. Als u in Duitsland woont is er zeker een Volkshochschule in de buurt waar u voor weinig geld de Duitse taal kunt leren, vaak op verschillende niveaus. Een overzicht van cursussen op de Volkshochschulen in Duitsland vindt u hier.

In Duitsland is een groot aanbod van online-cursussen om de Duitse taal te leren. Een overzicht van de cursussen, die meestal gratis zijn, vindt u hier.

Sociale voorzieningen / Arbeitslosengeld II

Als u in Duitsland woont en u door omstandigheden geen of te weinig inkomen hebt, kunt u mogelijk aanspraak maken op sociale voorzieningen. Hier zitten wel voorwaarden aan als u niet de Duitse nationaliteit hebt.

 • Bent u naar Duitsland gekomen zonder dat u werk hebt en in uw eigen onderhoud kunt voorzien, dan hebt u geen recht op een sociale voorziening.
 • Bent u naar Duitsland verhuisd en u had werk en kon in uw eigen onderhoud voorzien, maar hebt minder dan een jaar gewerkt, dan hebt u recht op Arbeitslosengeld II (sociale voorziening) voor maximaal 6 maanden.
 • Bent u naar Duitsland verhuisd en u had werk en kon in uw eigen onderhoud voorzien en u hebt langer dan een jaar gewerkt, dan hebt u recht op een normale Duitse werkloosheidsuitkering en ook eventueel op Arbeitslosengeld II (sociale voorziening).

Meer informatie over Arbeitslosengeld II vindt u op de website van het BMAS