Pensioen uit Nederland, ziektekosten

Als u met een AOW, WIA, WAO, Anw of pre-pensioen uitkering verhuist naar Duitsland of in Duitsland woont en een dergelijke uitkering ontvangt, heeft dat gevolgen voor uw sociale zekerheid en de belastingen. Niet alleen uw netto-inkomen is anders. Ook maakt u op een andere manier gebruik van de zorgverzekering. Voor het bepalen van uw recht op sociale zekerheid, worden AOW-uitkeringen, een pre-pensioen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor de Europese regelgeving gelijkgesteld. Als u bijvoorbeeld een WIA- of WAO-uitkering ontvangt, gelden voor u dezelfde regels als voor iemand met een AOW-uitkering. Wij noemen al deze regelingen pensioenen. Een vroegpensioen en pre-pensioen uit een bedrijfspensioenregeling uit Nederland wordt gelijkgesteld met een wettelijk pensioen en geeft daarom wel recht op een verdragsverzekering via het CAK. Meer informatie over uitkeringen en pensioenen die recht geven op een ziektekostenverzekering via Nederland vindt u op de website van het CAK.

Ziektekosten

Als u in Duitsland woont en alleen een Nederlands pensioen ontvangt, kunt u gebruik maken van de zorgverzekering in Nederland en Duitsland. Ook kunt u gebruik maken van de WLZ in Nederland en de Pflegeversicherung in Duitsland. U hebt in Duitsland geen recht op Pflegegeld, maar wel op de zorg in natura uit de Pflegeversicherung.

Over uw wereldinkomen moet u in Nederland een bijdrage betalen aan het het CAK, deze bijdragen worden meestal op de uitkeringen ingehouden. Via het CAK ontvangt u ook het formulier S1 (E121) om gebruik te kunnen maken van de Duitse Krankenversicherung en de EHIC om in Nederland en andere Europese landen gebruik te kunnen maken van de zorg. Voor het aanvragen van het formulier S1 (nodig om u in te schrijven bij een Duitse Krankenkasse) kunt u terecht op de website van het CAK . Voor het aanvragen van een EHIC (nadat u bij het CAK bent geregistreerd) vindt u meer informatie op de website van het CAK. Als u gebruik wilt maken van de zorg in Nederland, vindt u op de site van Zilveren Kruis meer informatie. Hier vindt u meer informatie als  u gebruik wilt maken van de Wet Landurige Zorg (WLZ) in Nederland.

Als u en eventueel uw familieleden gebruik maken van de zorgverzekering via het CAK, moet u elk jaar de ´Opgave wereldinkomen´ invullen en opsturen aan de Nederlandse belastingdienst. Deze gegevens zijn nodig voor het CAK om de hoogte van de bijdragen vast te stellen en voor de belastingdienst om de eventuele zorgtoeslag te berekenen. Meer informatie over dit formulier kunt u vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst.

Zorgtoeslag

Ook als u in Duitsland woont en via het CAK gebruik maakt van de zorgverzekering, kunt u zorgtoeslag aanvragen. Op de toeslag die wordt uitbetaald wordt ook de woonlandfactor toegepast.

Ook een Duitse Rente

Als u in Duitsland woont en ook een Duits pensioen ontvangt, is de kans groot dat u alleen onder de Duitse ziektekostenverzekering valt. In dit geval bent u opgenomen in de Krankenversicherung der Rentner. U hoeft dan over uw inkomen in Nederland geen bijdragen te betalen voor uw zorgverzekering en WLZ. U kunt dan geen gebruik maken van geplande zorg in Nederland.

U bent over uw Nederlandse inkomen wel premieplichtig in Duitsland. Meer informatie over de berekening van deze premie kunt u hier lezen: R0815

Wanneer u ook een Duits pensioen ontvangt en niet verplicht verzekerd bent, dan moet u over uw Duitse inkomen een premiebijdrage in Nederland betalen.

Pensioen en Minijob

Ontvangt u een pensioen uit Nederland en u hebt in Duitsland een Minijob? Dan vervalt uw verzekering via het CAK en moet u zich in Duitsland verzekeren tegen ziektekosten. U kunt zich particulier of vrijwillig verzekeren, waarbij waarschijnlijk een vrijwillige verzekering bij uw Krankenkasse de enige mogelijkheid is i.v.m. acceptatie en hoogte van de premie. U betaalt dan in Nederland geen bijdragen meer, maar u kunt dan ook geen gebruik meer maken van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit geldt ook voor eventueel meeverzekerde gezinsleden.