Uw auto in Duitsland

Auto

Bij een verhuizing naar Duitsland bent u verplicht uw auto z.s.m. aan te melden in Duitsland, u dient echter vóóraf bij uw Nederlandse verzekering na te vragen of deze uw auto ná de emigratie blijft verzekeren, is dit niet het geval dan moet de aanmelding direct plaatsvinden. Een in Nederland geregistreerde auto wordt door een Duitse verzekeraar niet geaccepteerd. Laat door de Nederlandse verzekeraar, in de Duitse taal, uw schadevrije periode (no-claim), t.b.v. de Duitse verzekeraar vastleggen!

Aanmelding van de auto

De aanmelding van uw auto in Duitsland dient direct na de verhuizing bij het “Straßenverkehrsamt (SVA)”, afdeling “Kraftfahrzeugzulassungsstelle” (bureau voor de afgifte van kentekenbewijzen) in het desbetreffende district, plaats te vinden. Hier ontvangt u ook de aanmelding voor de “Kraftfahrzeugsteuer” welke wordt afgehandeld door het “Finanzamt” in uw regio. De hoogte wordt bepaald door de inhoud van de motor en het verbruik (benzine, diesel of gas).

Voor de aanmelding van de auto is nodig:

  • bewijs van de “Abgas-Untersuchung” ;
  • de Nederlandse autopapieren en kentekenbewijs;
  • uw paspoort;
  • een bewijs van verzekering/Groene kaart (verkrijgbaar bij een verzekeringsmaatschappij).

De SVA wijst een Duits kenteken toe en geeft een blanco “Fahrzeugbrief” af en verzoekt de auto door de Technische Überwachungs Verein (TÜV) te laten keuren (let op! Indien men beschikt over een Verklaring “ typegoedkeuringsgegevens “ en een Nederlandse nog geldige APK, dan volstaat in Duitsland een zichtkeuring en is een Tüv-keuring, welke veel zwaarder is, niet nodig). De informatie op de Verklaring typegoedkeuringsgegevens is te vergelijken met die van een CVO (Certificaat Van Overeenstemming) of COC (Certificate Of Conformi-ty) verklaring. Op deze verklaring staat de technische informatie die benodigd is om de auto te registreren.

Wanneer het voertuig is goedgekeurd, kunnen bij het SVA de Duitse autopapieren worden afgehaald.

Uw auto moet bij de RDW in Nederland worden afgemeld. Op hun website vindt u een goede beschrijving hoe u dit moet doen.

In Duitsland moet op auto’s “Kraftfahrzeugsteuer” betaald worden. De hoogte van de Steuer wordt bepaald door het verbruik en het vermogen van de motor van de auto. Hiervoor moet u de auto melden bij het “Finanzamt” in uw regio.

(Europees) Rijbewijs

Uw Nederlandse rijbewijs blijft geldig tot de vervaldatum (maximaal 10 jaar na afgifte). Daarna moet u het rijbewijs binnen een half jaar na (Nederlandse) vervaldatum omwisselen voor een Duits rijbewijs. Een Duits B-rijbewijs is (sinds 19 januari 2013) niet meer onbeperkt geldig, er is nu een geldigheidsduur van 15 jaar. Uitzonderingen hierop zijn de rijbewijzen die bij de verhuizing naar Duitsland nog geen 2 jaar oud zijn, deze moeten binnen 3 maanden in de Duitse woongemeente bij de “Straßenverkehrsbehörde” geregistreerd worden. (In Duitsland wordt bij het behalen van een rijbewijs een proeftijd van 2 jaar gehanteerd het z.g. “Probeführerschein”).

Let op: Het is van belang bij het geldige NL rijbewijs een inschrijvingsbewijs van de nieuwe woonstaat te bewaren, omdat op het rijbewijs geen adreswijziging wordt aangebracht.

Voor rijbewijzen voor autobussen en vrachtauto’s gelden andere regels, informatie hierover is te verkrijgen bij de “Straßenverkehrsbehörde”. Bij de Kreis of stad waar u woont. Duitse rijbewijzen C en D zijn in principe 5 jaar geldig.

Na emigratie naar Duitsland kan het rijexamen alléén in Duitsland afgelegd worden!!

Vraag bij twijfel bij de plaatselijke politie naar de voor in Duitsland geldende verkeersregels. Informatie over de verkeerswetgeving vindt u op: http://www.gesetze-im-internet.de/stvo/

Milieusticker

Om de luchtkwaliteit in gebieden die uitermate gevoelig zijn voor fijnstof (zoals binnensteden, bepaalde snelwegen of verkeersknooppunten) te verbeteren, vaardigen verscheidene Duitse gemeenten en steden in bepaalde zones een rijverbod uit. Hier mag u alleen rijden als u een milieusticker in een bepaalde kleur hebt. De milieustickers bestaan in het rood, geel en groen, afhankelijk van de uitstoot van fijnstoffen van uw auto. Groen betekent dat u zonder zorgen door alle milieuzones in Duitsland mag rijden. Alle benzinewagens vanaf de Europese emissiestandaard Euro 1 of gelijkwaardig krijgen een groene sticker. Voertuigen zonder milieusticker mogen door geen enkele milieuzone rijden.

U kunt de stickers verkrijgen bij elk TÜV of DEKRA-station. Welke sticker bij uw voertuig hoort, leidt deze instantie af uit uw kentekenbewijs. Daarin wordt immers de voertuigsleutel vermeld, die aangeeft hoe vervuilend uw wagen is. U kunt de stickers kopen bij elk TÜV- of DEKRA station of bestellen via hun internetsite. Ook grotere garages bieden de milieusticker aan.

De sticker geldt in heel Duitsland. De laatste informatie over alle milieuzones kunt u steeds terugvinden op de site www.umweltbundesamt.de.

Als u zonder sticker een milieuzone binnenrijdt is dit een overtreding en kost u dit 80,-. Hebt u een Duits rijbewijs, dan kost u dit bovendien een strafpunt.