School

Gaan uw kinderen in Duitsland naar school? Het Nederlandse Nuffic heeft een beschrijving gemaakt van het Duitse onderwijssysteem in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem. U kunt deze brochure hier downloaden.

Gaan uw kinderen in Nederland naar school? Als ze minderjarig zijn, hebben zij schoolplicht in Duitsland. U zult aan de gemeente een bewijs moeten leveren dat uw kinderen inderdaad in Nederland naar school gaan, bijvoorbeeld via een verklaring van de school in Nederland.

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt