Belasting over Duits pensioen (Neubrandenburg)

Woont u in Nederland en ontvangt u een wettelijk pensioen (ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering of nabestaandenpensioen) uit Duitsland? Dan bent u over dit pensioen tot en met 2015 in Duitsland belastingplichtig. De Duitse belastingdienst (Finanzamt) heeft vanaf 2005 de mogelijkheid om deze pensioenen (Deutsche Renten) te belasten. De Duitse belastingdienst is eind 2010 begonnen met het verzenden van aangifteformulieren over de jaren vanaf 2005 aan burgers die een wettelijk pensioen uit Duitsland ontvangen.

Als u belastingplichtig bent over uw Duitse pensioen in Duitsland, hebt u te maken met het Finanzamt Neubrandenburg. Als u over uw pensioen in Duitsland belastingplichtig  bent, is het de vraag of u ook daadwerkelijk belasting moet afdragen. Dit is mede afhankelijk of u voldoet aan de voorwaarden voor de “onbeperkte” belastingplicht in Duitsland. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aangifte in Duitsland doen. Deze aangifte bestaat uit het antwoordformulier voor de onbeperkte belastingplicht en de EU-EER-verklaring (per belastingjaar een setje). Deze documenten, en ook een invulinstructie, vindt u hieronder.

Het Finanzamt Neubrandenburg heeft een uitvoerige website met betrekking tot het betalen van belasting in Duitsland over het Duitse pensioen: www.finanzamt-rente-im-ausland.de

Nieuw belastingverdrag per 1 januari 2016

Met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland per 1 januari 2016 zijn de regels met betrekking tot in welk land u over uw Duitse pensioen belastingplichtig bent aangepast. Vanaf die datum is het niet meer van belang of het een particulier pensioen of een wettelijk pensioen is die u uit Duitsland ontvangt. Alle pensioenen die samen onder de grens van € 15.000,- bruto per jaar vallen, moeten in Nederland worden belast. Is het totaal aan pensioenen uit Duitsland hoger dan € 15.000,- bruto per jaar, dan bent u over deze pensioenen in Duitsland belastingplichtig. Ambtenarenpensioenen worden hierbij niet meegeteld, die worden belast in Duitsland. Het belastingjaar 2016 is een overgangsjaar. Is het voor u voordeliger om uw pensioen in Duitsland te belasten (bijvoorbeeld omdat u onbeperkt belastingplichtig bent in Duitsland), dan mag u eenmalig ervoor kiezen uw pensioen nog in Duitsland te belasten. U hebt dan in Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belastingen. Met ingang van 1 januari 2017 is er geen keuzerecht meer en geldt het nieuwe belastingverdrag.

Aanslagen premies ZVW in Nederland

Betaalt u over het Duitse pensioen in Nederland premies ZVW? Dan kunt u van de Deutsche Rentenversicherung een tegemoetkoming krijgen in deze onkosten. U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.

Contact:

Als u uit Duitsland alleen een Duits pensioen ontvangt, is het Finanzamt Neubrandenburg RiA de bevoegde instantie. U kunt uw belastingaangifte aan onderstaand adres sturen:

  • Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
    Postfach 110140
    D-17041 Neubrandenburg

Telefoon: +49 (0)395 44222 – 47000
Fax: +49 (0)395 44222 – 47100

U kunt uw vragen over uw Duitse pensioen in de Duitse taal ook per e-mail sturen: ria@finanzamt-neubrandenburg.de

Downloads:

Belangrijke websites:

Hier vindt u Grensinfopunten
in de buurt