Belasting over Duits pensioen (Neubrandenburg)

Woont u in Nederland en ontvangt u een wettelijk pensioen (ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering of nabestaandenpensioen) uit Duitsland? Dan bent u over dit pensioen tot en met 2015 in Duitsland belastingplichtig. Vanaf 2016 bent u over de Duitse pensioenen in Nederland belastingplichtig als de samengestelde pensioenen uit Duitsland minder zijn dan € 15.000,- bruto per jaar. Hierbij worden ambtenarenpensioenen niet meegerekend, deze worden in Duitsland belast. Zijn uw pensioenen (ambtenarenpensioenen niet meegerekend) meer dan € 15.000,-, dan bent u hierover belastingplichtig in Duitsland.

Als u belastingplichtig bent over uw Duitse pensioen in Duitsland, hebt u te maken met het Finanzamt Neubrandenburg, hier moet u ook een aangifte doen. Deze aangifte bestaat uit het antwoordformulier voor de onbeperkte belastingplicht en de EU-EER-verklaring (per belastingjaar een setje). Deze documenten, en ook een invulinstructie, vindt u hieronder.

Het Finanzamt Neubrandenburg heeft een uitvoerige website met betrekking tot het betalen van belasting in Duitsland over het Duitse pensioen: www.finanzamt-rente-im-ausland.de

Aanslagen premies ZVW in Nederland

Betaalt u over het Duitse pensioen in Nederland premies ZVW? Dan kunt u van de Deutsche Rentenversicherung een tegemoetkoming krijgen in deze onkosten. U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.

Contact:

Als u uit Duitsland alleen een Duits pensioen ontvangt, is het Finanzamt Neubrandenburg RiA de bevoegde instantie. U kunt uw belastingaangifte aan onderstaand adres sturen:

  • Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
    Postfach 110140
    D-17041 Neubrandenburg

Telefoon: +49 (0)395 44222 – 47000
Fax: +49 (0)395 44222 – 47100

U kunt uw vragen over uw Duitse pensioen in de Duitse taal ook per e-mail sturen: ria@finanzamt-neubrandenburg.de

Downloads:

Belangrijke websites: