Duits pensioen en belastingen

Per 1 januari 2016 geldt het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Hierin zijn afspraken gemaakt over welke inkomsten in welk land belasting moet worden afgedragen. De afspraak is dat als de gezamenlijke Duitse pensioenen (particuliere en wettelijke pensioenen samen) meer bedragen dan € 15.000,-, deze allemaal in Duitsland worden belast. Zijn de pensioenen lager, dan vallen ze alleen onder de Nederlandse belastingen. Dit kan tot gevolg hebben dat uw netto-inkomen wijzigt. Ambtenarenpensioenen blijven bij deze beoordeling buiten beschouwing, een Duits ambtenarenpensioen is in Duitsland belast.

U kunt meer informatie krijgen over het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland op de website van de Nederlandse belastingdienst.

Als u belastingplichtig bent over uw Duitse pensioen in Duitsland, hebt u te maken met het Finanzamt Neubrandenburg. Dat is het geval als uw Duitse pensioenen opgeteld meer zijn dan € 15.000,- bruto per jaar. Als u over uw pensioen in Duitsland belastingplichtig  bent, is het de vraag of u ook daadwerkelijk belasting moet afdragen. Dit is mede afhankelijk van of u voldoet aan de voorwaarden voor de “onbeperkte” belastingplicht in Duitsland. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aangifte in Duitsland doen. Meer informatie over procedures en formulieren vindt u onder ´Belasting over Duits pensioen (Neubrandenburg)´