Duitse werkloosheidsuitkering meenemen naar Nederland

Als u in Duitsland werkloos bent en in Nederland op zoek wilt naar een baan, dan kunt u voor de duur van maximaal drie maanden uw werkloosheidsuitkering meenemen. U hebt hierop aanspraak als u:

  • werkloos bent,
  • u zich in Duitsland werkloos hebt gemeld,
  • aanspraak op een werkloosheidsuitkering hebt,
  • in een EU-, EER-land of in Zwitserland werk zoekt,
  • langer dan 4 weken een uitkering hebt ontvangen en
  • de nationaliteit hebt van een EU-, EER-land of Zwitserland.

Duitsland kent de mogelijkheid om de termijn van 3 maanden te verlengen met nog een periode van maximaal 3 maanden.

Wilt u uw uitkering meenemen? Vraag dit dan voor uw vertrek aan. Uw Agentur für Arbeit geeft dan het formulier U2 af. Dit formulier hebt u nodig om uw aanspraken in Nederland bij UWV op de Duitse uitkering aan te tonen. Op het formulier U2 worden onder andere het tijdvak van hoelang u aanspraak hebt, uw vertrekdatum naar Nederland en de dag waarop u zich uiterlijk moet melden, vermeld. Dit alles om de betalingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw uitkering in Duitsland.
U moet voor uw vertrek tenminste 4 weken werkloos zijn geweest en ter beschikking hebben gestaan van de arbeidsmarkt in Duitsland. Dit is nodig om de Arbeitsagentur de kans te geven u op de Duitse arbeidsmarkt te bemiddelen.

Om er voor te zorgen dat u meteen na aankomst in Nederland uw uitkering uitbetaald krijgt, moet u zich na uiterlijk 6 dagen bij UWV in Nederland melden. Dit kan bij het plaatselijke UWV. De uitkeringsduur in Nederland is maximaal 3 maanden na vertrek uit Duitsland.

Tijdens uw zoektocht naar werk is de doorbetaling van de uitkering afhankelijk van de Duitse regelgeving. U hebt wel te maken met de Nederlandse controlevoorschriften bijvoorbeeld regelmatig melden bij UWV. Als tijdens de eerste drie maanden uw aanspraak op Arbeitslosengeld I eindigt, komt u voor de resterende tijd eventueel voor Arbeitslosengeld II in aanmerking. Voor deze aanspraak is een aparte U2 nodig. Het is dus mogelijk dat u twee formulieren U2 nodig hebt om gedurende de volledige termijn van drie maanden een uitkering te ontvangen. De tweede U2 in verband met Arbeitslosengeld II wordt door de betreffende instantie afgegeven. Omdat deze procedure veel tijd in beslag kan nemen, wordt u aangeraden deze aanvraag ruim van te voren in te dienen bij de betreffende uitkerende instantie in Duitsland.

Ziektekostenverzekering

Tijdens uw zoektocht naar werk in Nederland blijft u wettelijk ziektekostenverzekerde in Duitsland bij uw eigen Krankenkasse. Voor zorg, zoals medische behandelingen, medicijnen, ziekenhuisopname hebben u en uw familieleden een Europese Zorgverzekeringskaart nodig (EHIC). Uw familieleden hebben tijdens uw verblijf in Nederland gewoon recht op aanspraken in Duitsland.

Terug naar Duitsland

Keert u tijdens de periode van drie maanden terug naar Duitsland, kunnen vanaf dat moment de resterende aanspraken in Duitsland weer worden uitbetaald. U moet zich hiervoor wel weer opnieuw in Duitsland werkloos melden. De tijdvakken dat u in Nederland bent geweest worden op uw aanspraken in mindering gebracht.

Meer informatie

De Arbeitsagentur heeft over dit onderwerp een uitgebreide brochure ter beschikking.