Nederlands schoolsysteem

Net als in Duitsland zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Dit houdt in dat een kind in principe verplicht is om van zijn vijfde tot achttiende levensjaar naar school te gaan. Het schoolsysteem in Nederland is anders vormgegeven dan in Duitsland. Als vierjarige gaat het kind naar de basisschool. De eerste twee jaren van het basisonderwijs dienen ter voorbereiding van het onderwijs. In het derde schooljaar begint het onderwijs. Het derde schooljaar in het Nederlandse basisonderwijs is te vergelijken met het “ersten schuljahr der Grundschule” in Duitsland. Het basisonderwijssysteem duurt acht jaar. Een scholier verlaat de basisschool over het algemeen op zijn of haar twaalfde levensjaar. De scholier eindigt zijn basisschooltijd met een landelijke CITO-toets. Op basis van deze test en het advies van de leerkracht wordt het vervolgonderwijs van de leerling bepaald.

Na voltooiing van het basisonderwijs volgt het middelbaar onderwijs. Het middelbare onderwijs is grofweg te verdelen in drie categorieën:

  • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
  • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)

In deze categorieën zijn allerlei subcategorieën te onderscheiden (denk bijvoorbeeld aan Atheneum en Gymnasium bij het VWO). Voor meer informatie over het middelbare onderwijs, download onderstaand bestand. Na afronding bestaat er de mogelijkheid om verder te studeren. Dit kan op verschillende niveaus. Dit hangt af van het diploma dat behaald is op het middelbare onderwijs.

Als een scholier een VWO opleiding succesvol afrondt dan kan er verder gestudeerd worden aan het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of aan de Universiteit. Bij het behalen van een HAVO diploma, is er de mogelijkheid om een HBO opleiding te volgen. Wanneer een VMBO opleiding succesvol is afgerond, kan de scholier verder studeren aan het Middelbare Beroepsonderwijs (MBO). Voor meer informatie over het Nederlandse schoolsysteem, download dan onderstaand (Duitstalige) bestand.

Niederländisches Schulsystem