Duits pensioen en ziektekosten

Iedereen die in Nederland woont, is in principe verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen en moet over zijn inkomen premies afdragen. Toch kan hier een uitzondering worden gemaakt. Als u alleen een Duits pensioen ontvangt, kunt u vrijstelling van deze verzekeringen aanvragen. Het voordeel hiervan is dat u geen premies hoeft te betalen. U kunt dan bijvoorbeeld wel gebruik blijven maken van de Nederlandse gezondheidszorg.

Als u een klein Nederlands pensioen ontvangt, kunt u eventueel van dit Nederlandse pensioen afzien. Hierdoor valt u weer onder de Duitse sociale zekerheid. Dit heeft als voordeel dat u in Nederland geen premies hoeft af te dragen.

Mocht u overwegen om naast uw Duitse pensioen in Nederland een bijbaantje te nemen, houdt er dan rekening mee dat u dan volledig onder de Nederlandse sociale zekerheid komt te vallen. Dit betekent dat u over uw wereldinkomen in Nederland premies moet afdragen. Dit kan financieel soms zeer ongunstig uitvallen.

Ziektekosten

Als u via uw Duitse pensioen tegen ziektekosten verzekerd bent (opgenomen bent in de Krankenversicherung der Rentner), kunt u in Nederland gebruik maken van de Nederlandse gezondheidszorg (alsof u in Nederland verzekerd bent). Hiervoor hebt u van uw Duitse Krankenkasse het formulier S1 nodig. Met dit formulier kunt u zich bij de Nederlandse zorgverzekeraar CZ aanmelden. U kunt dan kiezen in welk land u gebruik wilt maken van de gezondheidszorg. U kunt in Nederland ook gebruik maken van de zorg uit de Nederlandse WLZ (Wet Langdurige Zorg). Bent u particulier verzekerd, dan kunt u geen gebruik maken van de zorgpolis van CZ en zult u met uw Duitse verzekeraar afspraken moeten maken over het betalen van de nota’s. Hier vindt u meer informatie over de zorgpolis van CZ.

Tegemoetkoming premiekosten

Bent u Nederlands zorgverzekerde en u betaalt over uw wereldinkomen aan de Nederlandse belastingdienst premie zorgverzekering en premie WLZ? Dan kunt u over uw Duitse Rente een tegemoetkoming aanvragen bij de Deutsche Rentenversicherung. Onderaan deze pagina vindt u het aanvraagformulier als download.

Hebt u naast uw Duitse pensioen in Nederland een bijbaantje, dan bent u in Nederland sociaal verzekerd. Het kan zijn dat hierdoor de premies dermate hoog zijn, dat de bijbaan niet loont. Laat u hierover voorlichten door het Grensinfopunt.

Wijzigingen doorgeven Duitse Rente

Als u een Duitse Rente ontvangt en u wilt een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld een overlijden, een verhuizing of een nieuw bankrekeningnummer, dient u alle wijzigingen voor de Duitse Rente schriftelijk door te geven aan Deutsche Post AG:

  • Deutsche Post AG
    Niederlassung Renten-Service
    D-13496 Berlin

Let op: Als u een overlijden wilt doorgeven, stuur dan een kopie van de overlijdensakte mee.

Downloads

Aanvraagformulier tegemoetkoming premiebijdrage Duitse Rente