Invoering mondkapjesplicht op scholen in Noordrijn-Westfalen

De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft als onderdeel van een pakket met maatregelen om scholieren te beschermen tegen de coronapandemie een mondkapjesplicht ingevoerd. Met de start van het nieuwe schooljaar zullen leraren en scholieren op scholen in Noordrijn-Westfalen een mondkapje moeten dragen op het schoolplein, in de gangen, in de klas en op weg naar de klas.

De nieuwe regel geldt voor basisschoolleerlingen, scholieren uit het voortgezet onderwijs en scholieren van het beroepsonderwijs. Basisschoolleerlingen mogen wanneer ze op hun vaste plek zitten en wanneer de lest begint het mondkapje afdoen. Leerlingen uit het voorgezet en beroepsonderwijs moeten ook tijdens de lessen het mondkapje ophouden. Bij bepaalde lesonderdelen, zoals bijvoorbeeld een spreekbeurt of tijdens examens mag een school hier tijdelijk van de mondkapjesplicht afzien, zolang de 1,5 meter maar wordt gewaarborgd. Docenten mogen ook hun mondkapje af doen wanneer ze 1,5 meter afstand kunnen houden van hun leerlingen.

De mondkapjesplicht op scholen geldt in ieder geval tot en met 31 augustus. Daarna wordt gekeken of de maatregel verlengd moet worden. Meer informatie over de mondkapjesplicht en het pakket maatregelen leest u op de website Bildungsportal Noordrijn-Westfalen.

Update 28 augustus 2020

NRW schort mondkapjesplicht tijdens onderwijs op

In Noordrijn-Westfalen is het vanaf 1 september niet meer nodig om in de klas een mondkapje te dragen. Mondkapjes blijven echter steeds verplicht buiten de lessen om op het hele schoolterrein.

De positieve ontwikkeling van de infectiecijfers in NRW maakt deze opschorting van de mondkapjesplicht in de les mogelijk. Tijdens de vakantieperiode was het aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen. De deelstaatregering geeft aan dat de genomen maatregelen echter effectief zijn geweest – het aantal nieuwe infecties daalt weer.