Kinderkrankengeld ook voor zorg in verband sluiting school of dagopvang

6. januari 2021

De beperkingen die tot nu toe golden om de Corona-pandemie in Duitsland in te dammen, worden verlengd tot eind januari. Hierdoor blijven scholen en kinderdagverblijven grotendeels gesloten of bieden ze beperkte lessen aan tot minstens eind januari. Om de lasten voor de ouders te verlichten, wordt nu ook het dagen dat ouders Kinderkrankengeld kunnen ontvangen verdubbeld. Dit geldt ook voor inwoners van België en Nederland die in Duitsland werken en in dezelfde situatie zitten.

10 extra ziektedagen voor kinderen

Daartoe wil de federale overheid wettelijk vastleggen dat het Kinderkrankengeld in 2021 voor tien extra dagen per ouder wordt toegekend (20 extra dagen voor alleenstaande ouders). Het recht is ook van toepassing op gevallen waarin de zorg voor het kind thuis noodzakelijk wordt.

Concreet betekent dit voor werkende ouders: als zowel moeder als vader werken, hebben beide ouders het recht om door hun werkgever voor maximaal 20 dagen van het werk te worden vrijgesteld – en dat per kind. Alleenstaande ouders hebben recht op maximaal 40 verlofdagen. Ze krijgen dan Kinderkrankengeld voor de tijd dat ze niet werken.

Tot nu toe was de regel dat Kinderkrankengeld alleen werd toegekend voor de verzorging van een ziek kind. Nu is dit nu ook mogelijk vanwege Corona voor de noodzakelijke opvang van een kind thuis – dus ook als de school of de kleuterschool dichtgaat.

Wie heeft er recht op Kinderkrankengeld?

Tot nu toe waren er de volgende voorwaarden voor de betaling van het Kinderkrankengeld:

  • Vader of moeder werkt en kunnen zelf aanspraak maken op een ziekengelduitkering.
  • Het kind is jonger dan 12 jaar en is met de ouder meeverzekerd in de verplichte Krankenversicherung in Duitsland.
  • Er is geen andere persoon in het huishouden die voor het kind kan zorgen.
  • Er moet een doktersverklaring worden overlegd waarin staat dat het kind moet worden verzorgd. Als u in Nederland woont, geeft UWV deze verklaring af.

Aangezien de nieuwe regels voor het Kinderkrankengeld nog niet definitief zijn vastgesteld, is het nog niet duidelijk of er een doktersattest (of verklaring van UWV) nodig zal zijn.

Hoe hoog is het Kinderkrankengeld?

De hoogte van het ziekengeld voor kinderen is tot nu toe als volgt geregeld:

De wettelijke Krankenversicherung betaalt tot 90 procent van de gederfde netto-inkomsten (tot de premiegrens). Een volledige 100 procent wordt betaald als de ouder in de laatste 12 kalendermaanden voor de ontvangst van het ziekengeld eenmalige betalingen heeft ontvangen, zoals vakantie- of kerstbonussen. De hoogte van de eenmalige betalingen is niet van belang.

Het Kinderkrankengeld mag echter niet hoger zijn dan € 112,88 bruto per dag.

De premies voor de sociale verzekeringen in Duitsland worden in mindering gebracht op het berekende Kinderkrankengeld.

Grensinfopunten in de buurt