Meer dagen Kinderkrankengeld in 2020

6. november 2020

Door de coronapandemie moeten ouders dit jaar vaker voor hun zieke kind zorgen. Als gevolg van het Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), die eind oktober 2020 in werking is getreden, hebben werknemers in Duitsland met een wettelijke ziektekostenverzekering, die voldoen aan de voorwaarden voor Kinderkrankengeld, recht op meer dagen Kinderkrankengeld. Deze extra dagen gelden alleen voor 2020. Dit betekent dat elke ouder in 2020 recht heeft op 15 dagen Kinderkrankengeld per kind (in plaats van 10 dagen kinderbijslag per kind). Alleenstaande ouders hebben een recht van 30 werkdagen per kind. Als er meerdere kinderen zijn, bedraagt het recht maximaal 35 werkdagen, of maximaal 70 werkdagen voor alleenstaande ouders.

Opmerkelijk is dat het recht ook kan worden toegekend voor eerdere periodes in dit jaar. Dit betekent dat verzekerden, die eigenlijk geen Kinderkrankengeldtage meer hadden en daarvoor onbetaald verlof hebben opgenomen bij hun werkgever, alsnog een aanvraag kunnen indienen voor deze dagen.

GIP next to you