Misschien toch TOZO-ondersteuning voor zelfstandigen over de grens

25. augustus 2020

In verband met de coronapandemie zijn veel zelfstandigen in de financiële problemen gekomen. Hiertoe heeft de Nederlandse regering besloten de TOZO in het leven te roepen. Deze regeling bestaat uit 2 delen: een vergoeding voor de onderneming en een inkomensondersteunende maatregel.  Om voor de vergoeding voor de onderneming in aanmerking te komen moet de onderneming in Nederland gevestigd zijn. Voor de inkomensondersteuning moet de ondernemer in Nederland wonen.

Tegen die laatste voorwaarde is veel verzet geweest. Veel zelfstandig ondernemers in Nederland wonen in Duitsland of België, maar hebben hun onderneming in Nederland. In Nederland betalen ze belasting en sociale premies. Het voelde voor hen niet goed dat zij van deze regeling werden uitgesloten.

Na vragen in de Tweede Kamer gaf de regering aan dat deze ondernemers niet voor de inkomensondersteuning in aanmerking komen, omdat het een bijstandsregeling is. Hierbij is het een harde voorwaarde dat je in Nederland moet wonen om ervoor in aanmerking te komen. Dat in tegenstelling tot sociale uitkeringen zoals WIA, ziekengeld of AOW, deze worden wel in het buitenland uitbetaald. Dit is geregeld in de Europese Verordening 883.

Nadat Jeroen Lennaerts hierover in mei en juli 2020 vragen over heeft gesteld in het Europees Parlement kwam op 17 augustus het antwoord van de Europese Commissie hierop. De Europese Commissie geeft aan dat de inkomensondersteunende maatregel uit de TOZO heel goed gezien kan worden als een sociale zekerheidsuitkering voor zelfstandigen in plaats van een bijstandsuitkering. Er wordt geen rekening gehouden met vermogen of inkomsten van een partner, net als bij sociale zekerheidsuitkeringen. Daarom zou deze regeling heel goed onder de Europese Verordening 883 kunnen vallen. Daarmee zouden de zelfstandigen die in Duitsland of België wonen ook recht krijgen op de inkomensondersteuning uit de TOZO.

Zover is het niet. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid moet hier op reageren, ze hebben nog geen standpunt ingenomen. Op 24 augustus zijn door verschillende Tweede Kamerleden schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra nieuws te melden is, zullen wij hierover publiceren.

GIP next to you