Nieuwe regeling Nederland: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De regeling houdt rekening met de hoogte van het omzetverlies en bedraagt maximaal 50.000 euro (netto)  voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Deze code is gekoppeld aan de hoofd- of nevenactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. Meer informatie over de SBI vindt u hier.

De regeling is ook voor organisaties met een horecafunctie, zoals hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horecagelegenheid. De organisatie moet wel meer dan 30% omzet verloren hebben. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte.

Nog niet alle details van de TLV zijn bekend, want de overheid moet de regeling nog verder uitwerken. De verwachting is dat deze medio juni 2020 kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO).

Meer informatie over de voorwaarden en inhoud van de regeling vindt u op de website van de Kamer voor Koophandel en de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.