Nieuwe, strengere maatregelen in België vanaf woensdag 29 juli 2020

Op maandag 27 juli 2020 is de Belgische Nationale Veiligheidsraad, aangevuld met de ministers-presidenten van de deelstaten, samengekomen gelet op de epidemiologische stand van zaken en heeft beslist de tweeledige aanpak te versterken en aanvullende maatregelen genomen. Op de vorige Nationale Veiligheidsraad, die van donderdag 23 juli 2020, werd beslist over te gaan tot een tweeledige lokale en nationale aanpak om de heropflakkering van het virus af te remmen. De belangrijkste maatregel is de verkleining van de sociale bubbel tot 5 vaste personen per maand voor een gezin.

Op de Nationale Veiligheidsraad van donderdag 23 juli 2020, is beslist dat het dragen van een mondmasker ook verplicht wordt op markten en kermissen, in winkelstraten en op alle drukke plaatsen, in publieke gebouwen en in horecazaken behalve wanneer men aan tafel zit. Daarnaast wordt het sluitingsuur van de nachtwinkels vervroegd naar 22u00. Ook zullen de klanten van de horeca hun telefoonnummer of emailadres moeten achterlaten. Ten slotte werd een prominente rol toebedeeld aan de lokale autoriteiten, zijnde de burgemeesters omdat de epidemiologische situatie sterk kan verschillen van gemeente tot gemeente. Zij zullen aanvullende voorzorgsmaatregelen kunnen nemen en krijgen alle ruimte om meteen in te grijpen om uitbraken in te dijken.

Op de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020, zijn aanvullende maatregelen genomen om de tweeledige lokale en nationale aanpak te versterken. Vanaf woensdag 29 juli 2020 zijn, voor tenminste vier weken, de volgende maatregelen van kracht. De sociale bubbel wordt verkleind van 15 personen per week naar 5 vaste personen per maand voor een gezin. Andere bijeenkomsten zullen met maximaal 10 personen kunnen plaatsvinden, waarbij de afstands- en veiligheidsregels gegarandeerd moeten worden. Het publiek op massa-evenementen wordt gehalveerd: 100 personen voor evenementen die binnen doorgaan, 200 personen voor evenementen die buiten doorgaan. Telewerk wordt sterk aanbevolen. Boodschappen moeten alleen gedaan worden gedurende maximaal 30 minuten.

Provincie Antwerpen

Ten slotte werd er nogmaals bij de lokale overheden op aangedrongen om krachtige maatregelen te nemen als de situatie op hun grondgebied verslechtert. In navolging daarvan werden er voor de gehele provincie Antwerpen krachtige maatregelen genomen op dinsdag 28 juli 2020. Deze krachtige maatregelen gaan ook in op woensdag 29 juli 2020. Voor de gehele provincie Antwerpen gelden de volgende aanvullende maatregelen. Er geldt een avondklok tussen 23u30 en 6u00, waarbij de horeca moet sluiten om 23u00. Mondmaskers zijn verplicht op het publieke domein en op alle plaatsen waar de veiligheidsafstand niet gegarandeerd kan worden. Telewerken is verplicht, behalve waar dat niet anders kan. Individuele contactsporten zijn verboden, ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.