Nieuws over nood- en overbruggingshulp in Duitsland

29. juni 2020

In plaats van Soforthilfe (noodhulp) zal Duitsland in de nabije toekomst Überbrückungshilfe (overbruggingshulp) verlenen: Eind mei 2020 is de aanvraagfase voor noodhulp beëindigd. De ontvangers van noodhulp moeten nu nagaan hoe groot hun financieringstekort in de afgelopen drie maanden is geweest en het eventuele verschil tussen de noodhulp en het vastgestelde liquiditeitstekort terugbetalen.

Kleine en middelgrote ondernemingen, die nog steeds te lijden hebben onder aanzienlijke omzetverliezen, zullen binnenkort kunnen profiteren van de overbruggingshulp. Dit is een sectoroverschrijdend subsidieprogramma met een looptijd van juni tot augustus 2020 en staat open voor bedrijven, zelfstandigen en freelancers waarvan de omzet in april en mei 2020 ten minste 60 procent onder het niveau van het voorjaar lag.

De Duitse regering heeft echter nog geen juridisch bindende richtsnoeren voor het programma uitgevaardigd. Het is dus nog niet mogelijk om financiering aan te vragen. De voorbereidingen hiervoor zijn op dit moment in volle gang.

Een overzicht van de geplande kernpunten vindt u hier>>

Aangezien de federale overheid, net als bij de noodhulp, geen subsidie verstrekt voor gederfde ondernemersinkomsten en in plaats daarvan verwijst naar de sociale voorzieningen, is de deelstaat Noordrijn-Westfalen van plan de overbruggingshulp van de federale overheid aan te vullen met een forfaitair bedrag voor levensonderhoud van 1.000 euro per maand gedurende drie maanden voor zzp´ers en personenvennootschappen.

Zodra er concrete en bindende informatie over de procedure is, houden wij u hier op de hoogte.

GIP next to you