van Bert Serneels op 11.06.2018

Ontmoetingsdag netwerk Vlaams-Nederlandse GIP’s

 

Belgische en Nederlandse overheidsdiensten en partners slaan handen in elkaar ter versterking van de grensarbeiders

 

Dagelijks pendelen meer dan 30.000 inwoners van België naar Nederland en meer dan 10.000 inwoners van Nederland naar België om te werken. Elk jaar stijgt dit aantal. In dit kader startte in 2016 het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland, een netwerk van GrensInfoPunten (GIP’s) voor grensarbeiders en werkgevers.

 

Op 7 juni organiseerden de partners van het Interregproject een ontmoetings- en infodag met verschillende Belgische en Nederlandse overheidsdiensten en de dienstverleners om elkaar te leren kennen, meer te focussen op dagdagelijkse problematieken omtrent sociale zekerheid, arbeidsrecht en fiscaliteit en zo de grensoverschrijdende samenwerking nog verder te versterken.

 

Een vijftigtal adviseurs van GIP’s, die werken vanuit organisaties als VDAB, UWV Werkbedrijf, vakbonden ACV, ABVV, ACLVB en FNV, werkgeversorganisatie Voka Oost-Vlaanderen en de Nederlandse gemeenten ontmoetten vertegenwoordigers van de zeven belangrijkste nationale overheidsdiensten in dit vakgebied. Deze zeven zijn RSZ, RVA, RIZIV, Federale Pensioendienst en Famifed aan Belgische zijde en SVB aan Nederlandse zijde, aangevuld met de trinationale belastingdienst Team GWO. Naast een plenaire voorstelling van alle back office organisaties was er ook gelegenheid tot informeel netwerken en vonden er casebesprekingen plaats.

 

Laagdrempelig, goed bereikbaar en kosteloos netwerk

 

Voormalige, huidige of toekomstige grensarbeiders en werkgevers kunnen in de GIP’s terecht voor kosteloze basisinformatie over het wonen en werken aan de andere kant van de grens. Het gaat dan vooral over sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. Daarnaast kan elke partner vanuit de eigen expertise aanvullende diensten aanbieden. Een werkzoekende zal bij VDAB informatie vinden over jobs aan beide zijden van de grens, terwijl een werknemer bij de vakbonden terecht kan voor diepgaandere vragen over arbeidsrecht.

De GIP’s vormen op die manier een laagdrempelig, goed bereikbaar en kosteloos netwerk van infopunten waar eerstelijnsadvies kan worden ingewonnen. Elke situatie van grensoverschrijdend wonen en werken moet individueel bekeken worden en dat wordt al gauw complex. Daarom zijn de GIP’s verbonden met een netwerk van officiële instanties die wettelijk correcte uitspraken kunnen doen over de situatie van de vraagsteller.

Het netwerk aan GIP’s kwam met Europese steun tot stand in de schoot van het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland.

 

De verschillende GrensInfoPunten zijn terug te vinden op deze pagina.

 

Een fotoverslag van deze Ontmoetingsdag vindt u op deze pagina.