Overbruggingssteun in Duitsland voor bedrijven: Langer, eenvoudiger en uitgebreider

29. september 2020

De Duitse overbruggingssteun (Überbrückungshilfe) voor ondernemingen gaat de tweede fase in en bestrijkt vier maanden steun van september tot december 2020; de oorspronkelijke overbruggingssteun liep van juni tot augustus 2020, dus in het verlengde van het noodhulpprogramma van de Duitse regering.

Aanvragen voor de oorspronkelijke overbruggingssteun kunnen slechts worden ingediend tot woensdag 30 september 2020; de betalingstermijn voor deze eerste fase eindigt op 30 november 2020.

Aanvragen voor de tweede fase kunnen nog niet worden ingediend; naar verwachting kunnen aanvragen voor deze financieringsfase – september tot december 2020 – vanaf oktober worden ingediend. Meer ondernemers zullen van de financiering kunnen profiteren, aangezien de toegangsvoorwaarden zijn versoepeld en de steun is uitgebreid.

NRW Overbruggingshulp Plus

Naast de overbruggingssteun van de Bondsregering breidt de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen ook de “NRW Überbrückungshilfe Plus” uit. Hierdoor kan een deel van de kosten van het particuliere leven worden gedekt door overheidsmiddelen. Zo zal de Staat NRW tot het einde van het jaar het fictieve ondernemerssalaris van 1.000 euro per maand blijven uitkeren aan freelancers, solo-zelfstandigen en eigenaren van eenmanszaken en ondernemingen met maximaal 50 werknemers, volgens een persbericht van het ministerie van Economische Zaken van NRW.

Verdere informatie van het land NRW: In vergelijking met het vorige overbruggingsprogramma zullen met name de volgende verbeteringen beschikbaar zijn:

In de toekomst zullen aanvragers in aanmerking komen voor het programma die ofwel

  • een daling van de verkoop van ten minste 50 procent in twee opeenvolgende maanden in de periode april tot augustus 2020 in vergelijking met de respectievelijke maanden van het voorgaande jaar

of

  • een daling van de omzet met gemiddeld ten minste 30 procent in de maanden april tot en met augustus 2020 ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

hadden

De maximumbedragen van 9.000 euro en 15.000 euro voor het midden- en kleinbedrijf worden geschrapt.

De subsidiepercentages zullen worden verhoogd. Vanaf nu worden er vergoedingen gegeven:

  • 90 procent van de vaste kosten bij een omzetdaling van meer dan 70 procent (voorheen 80 procent van de vaste kosten),
  • 60 procent van de vaste kosten bij een omzetdaling tussen 50 en 70 procent (voorheen 50 procent van de vaste kosten) en
  • 40 procent van de vaste kosten bij een omzetdaling van meer dan 30 procent (voorheen bij een omzetdaling van meer dan 40 procent).

Het forfaitaire bedrag voor personeelskosten die in aanmerking komen voor vergoeding wordt verhoogd van 10% naar 20%.

Grensinfopunten in de buurt