Over ons

Wij, medewerkers van de Grensinfopunten langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens geven advisering op maat als het gaat om wonen, werken of studeren in het buurland. Wij adviseren onafhankelijk, objectief en individueel, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke regionale bijzonderheden. Bovendien is het gratis.

De individuele advisering van werknemers, werkgevers, werkzoekenden, stagiairs, studenten en gepensioneerden staat voorop. Dit doen wij op de verschillende kantoren langs de grens. In samenwerking met verschillende instanties in Nederland, Duitsland en België worden speciale spreekuren voor grenspendelaars georganiseerd. Juridische problemen van grenspendelaars worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Mogelijke oplossingen worden meegenomen in het advieswerk. Naast de individuele advisering ontwikkelen wij folders en brochures en nemen we ook deel aan voorlichtingsbijeenkomsten.

Er wordt door de medewerkers van de Grensinfopunten intensief samengewerkt, maar de Grensinfopunten zijn verder zelfstandig. Wij worden op verschillende wijzen gefinancierd, soms door bijvoorbeeld provincies, gemeenten, Kreisen, Länder en ministeries, vaak met subsidie vanuit de Europese Unie. Over de financiering van onze Grensinfopunten kunt u informatie krijgen op pagina’s van de verschillende Grensinfopunten.