Over ons

De Grensinfopunten langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens geven advisering op maat betreft wonen, werken en studeren in het buurland. Het advies wordt onafhankelijk, objectief en individueel gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke regionale bijzonderheden.

De individuele advisering van werknemers, werkgevers, werkzoekenden, stagiairs, studenten en gepensioneerden vormt de kern. In samenwerking met verschillende overheidsinstanties in Nederland, Duitsland en België worden speciale spreekuren voor grenspendelaars georganiseerd. Juridische problemen van grenspendelaars worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Mogelijke oplossingen worden meegenomen in het advieswerk. Naast de individuele begeleiding, ontwikkelen de Grensinfopunten folders en brochures en nemen ze ook deel aan voorlichtingsbijeenkomsten.

De Grensinfopunten werken intensief samen, maar zijn verder zelfstandig. Ze worden op verschillende wijzen gefinancierd, soms door bijvoorbeeld provincies, gemeenten, Kreisen, Länder en ministeries, vaak met subsidie vanuit de Europese Unie. Over de financiering van de verschillende Grensinfopunten kunt u informatie krijgen op hun eigen pagina’s op deze site.