Speciale regels voor ondernemers en verenigingen in Nederland

7. mei 2020

De Tijdelijke Wet COVID-19 in Nederland maakt het mogelijk dat een vergadering ook digitaal kan worden gehouden indien dit niet expliciet in de huidige statuten van de rechtspersoon is voorzien. Een digitale vergadering is volgens de Wet mogelijk voor een N.V., de B.V., een coöperatie en een vereniging (incl. een vereniging van eigenaren).

Behalve de mogelijkheid om een digitale vergadering te houden, zijn er meer regelingen opgenomen die van belang zijn voor een B.V. of een N.V. De termijn voor het voor het deponeren van jaarstukken door het bestuur wordt verlengd. Tevens wordt het bestuur geen verwijt gemaakt als de openbaarmaking van de jaarrekening niet tijdig heeft plaatsgevonden ten gevolge van het coronavirus.

De wettekst kunt u hier terugvinden.

Grensinfopunten in de buurt