Uitbreiding en versterking steunpakket in Nederland

10. december 2020

Om de economie te ondersteunen en het aantal banen op peil te houden, heeft het Nederlandse kabinet besloten om geplande versoberingen in de ondersteuningspakketten niet door te laten gaan. Daarnaast komen er extra regelingen voor ondernemingen die extra zwaar worden getroffen door de coronamaatregelen.

NOW

De steunmaatregel loonkosten voor ondernemers met personeel wordt per 1 januari 2021 niet versobert, het uitkeringspercentage blijft gelijk aan die in het 4e kwartaal 2020 en ook de voorwaarden worden niet verzwaard.

TVL

Bij deze steunmaatregel voor alle bedrijven die doorlopende vaste lasten hebben, wordt het subsidiepercentage van 50% verhoogd naar een percentage tussen 50 en 70, afhankelijk van de omzetderving.

Evenementenbranche

De evenementenbranche kan verder gebruik blijven maken van de TVL. Ook zal er worden geëxperimenteerd hoe evenementen toch kunnen plaatsvinden.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Deze nieuwe regeling wordt in het leven geroepen om iedereen te kunnen helpen die tussen wal en schip vallen. De regeling zal door de gemeenten worden uitgevoerd, hiervoor wordt 130 miljoen euro voor het eerste halve jaar gereserveerd. Het kabinet denkt hierbij met name aan zelfstandigen die geen opdrachten meer krijgen en werknemers die vanwege thuisquarantaine inkomsten mislopen. Waarschijnlijk zal deze regeling per 1 februari in werking treden.

TOZO

Deze regeling voor zelfstandigen die omzetverlies hebben en inkomensondersteuning nodig hebben (dit laatste alleen voor inwoners van Nederland), loopt in 2021 door. De regering is bezig met plannen om coaching en bijscholing aan te bieden.

Belastingmaatregelen

De verschillende regelingen om betalingsuitstel van belastingen zijn verlengd tot in ieder geval 1 april 2021. Daarnaast zijn er twee nieuwe regelingen bijgekomen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en – testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Meer informatie

  • Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket .
  • Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.
  • Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank.
  • De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV
  •  De maatregel ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Voor zelfstandigen die in het buitenland wonen is dit de gemeente Maastricht.
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO.
  • Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.
GIP next to you