Verlenging belastingverdragen maatregelen corona

 Eerder is al bekend gemaakt dat de grenslanden Nederland, België en Duitsland onderling afspraken hebben gemaakt over de belastingheffing op werkdagen bij thuiswerken (homeoffice) in verband met corona. Zo kan voor de thuiswerkdagen gekozen worden voor heffing in het werkland. Thuiswerkdagen zijn zodoende belast in het land waar men gewerkt zou hebben. Besloten is nu dat de looptijd van de onderlinge afspraken wordt verlengd.

  • Het belastingakkoord tussen Nederland en België in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 van 30 april 2020 is verlengd tot 30 juni 2020.
  • De fiscale overeenkomst tussen Duitsland en België in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis is eveneens verlengd tot 30 juni 2020.
  • Let op! De overeenkomst tussen Nederland en Duitsland hoeft niet verlengd te worden. Die is geldig tot opzegging door Nederland of Duitsland.

De overeenkomsten zijn te vinden op de volgende websites (de verlenging van de verdragen is opgenomen in een separate publicatie, hier wordt enkel verwezen naar de publicaties met de inhoudelijke regeling):

Belastingdienst:

Federale Overheidsdienst Financiën:

Bundesfinanzministerium: