Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie (NOW en TOZO)

20. mei 2020

Het noodpakket banen en economie wordt verlengd en uitgebreid. Het huidige noodpakket zou normaal op 1 juni aflopen, maar wordt nu met drie maanden verlengd tot 1 september. Dat betekent dat regelingen zoals de NOW en de Tozo ook beschikbaar blijven voor bedrijven en ondernemers in moeilijkheden voor de komende maanden. Er zijn echter ook een aantal wijzigingen doorgevoerd wat betreft de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze regelingen.

De NOW wordt, zoals gezegd, verlengd zodat de tegemoetkoming in loonkosten ook aangevraagd kan worden voor de maanden juni, juli en augustus. De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Zo wordt ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan enkel de loonkosten. Daarnaast blijft de correctie op de tegemoetkoming bij ontslag bestaan, maar de boete van 50 % verdwijnt als het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen. Voorts zullen bedrijven die aanspraak maken op de NOW geen bonussen aan het bestuur en directie mogen uitkeren en geen dividend mogen betalen aan aandeelhouders of eigen aandelen inkopen. Ten slotte worden werkgevers die de tegemoetkoming aanvragen verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen.

De voorwaarden voor de verlengde Tozo worden verstrengd, met name door het invoeren van de partnertoets. Dit betekent dat zzp’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van de partner geen Tozo-uitkering meer kunnen krijgen vanaf volgende maand. Zo wordt er voor gezorgd dat de Tozo-uitkering het sociaal minimum op huishoudniveau garandeert.

Meer informatie over de maatregelen is terug te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

GIP next to you