Verstrengde lockdown België

Op vrijdag 30 oktober heeft het Overlegcomité, bestaande uit de ministers-presidenten van de federale regering en de deelstaten, beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown, bovenop het reeds bestaande alarmniveau 4. Deze verstrengde lockdown brengt natuurlijk ook nieuwe maatregelen met zich mee. De nieuwe maatregelen gelden sinds maandag 2 november tot en met zondag 13 december.

Het gaat in essentie om de volgende maatregelen:

  • Binnen slechts 1 knuffelcontact
  • Bijeenkomsten in de privésfeer worden beperkt tot 1 persoon
  • Bijeenkomsten in het openbaar worden beperkt tot 4 personen
  • Gebedshuizen blijven open, maar zonder erediensten
  • Niet-essentiële winkels sluiten, afhaal en levering blijft mogelijk
  • Niet-medische contactberoepen sluiten
  • De herfstvakantie wordt met een week verlengd tot en met 15 november
  • Thuiswerken wordt verplicht
  • Huidige steunmaatregelen worden uitgebreid

Meer informatie is te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ3010/.

Ter herinnering, strenge maatregelen in het kader van alarmniveau 4 waren reeds van kracht in België en de gewesten. Meer informatie hierover is te vinden in dit artikel.