Beperkte en onbeperkte belastingplicht

Ieder jaar moet u bij het Finanzamt van uw werkgever een aanvraag doen om als beperkt of onbeperkt belastingplichtige behandeld te worden. De aanvraagformulieren voor beperkte en onbeperkte belastingplicht vindt u hieronder. Tevens vindt u hieronder de EU/EER-verklaring. Dit is een verklaring die u nodig hebt als u in Duitsland een belastingaangifte doet en die door de Belastingdienst in Nederland wordt afgestempeld ter bevestiging van de hoogte van het Nederlands inkomen. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure.

Onder het kopje Steuerklassen geven we u meer informatie over de gevolgen van de beperkte en onbeperkte belastingplicht.

Voorwaarden onbeperkte belastingplicht

Als u in Duitsland werkt, bent u over uw loon in Duitsland belastingplichtig. Voor de hoogte van de belasting is het van belang om te kiezen voor de beperkte of onbeperkte belastingplicht in Duitsland. U ben onbeperkt belastingplichtig als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • 90% van uw wereldinkomen wordt in Duitsland belast, of
  • Uw niet-Duitse inkomen is lager dan € 9.000,- in dat kalenderjaar.

Als u niet aan een van deze voorwaarden voldoet bent u automatisch beperkt belastingplichtig en wordt u ingedeeld in Steuerklasse 1. Als u wel aan een van de voorwaarden voldoet, bent u onbeperkt belastingplichtig en kunt u in Duitsland een belastingaangifte doen alsof u in Duitsland woont. U wordt dan ingedeeld in Steuerklasse 1 of in Steuerklasse 3.

In de meeste gevallen is het verstandig te kiezen voor de ´beperkte belastingplicht´. U bent dan niet verplicht om in Duitsland een belastingaangifte te doen, maar mag u dat achteraf wel doen als dit in uw voordeel is.

Ondertekening Nederlandse belastingdienst

Als u een aanvraag doet voor de onbeperkte belastingplicht in Duitsland, dan moet deze aanvraag door de Nederlandse belastingdienst worden afgestempeld.

Als u in Duitsland een belastingaangifte doet, zal het Duitse Finanzamt willen weten wat u definitief aan Nederlandse inkomsten hebt ontvangen. Hiervoor wordt de EU/EER-verklaring gebruikt.

Deze door u ingevulde formulieren kunt u ter ondertekening opsturen naar:

  • Belastingkantoor Heerlen
    Postbus 2520
    6401 DA Heerlen