Nieuwe inreisregels in NRW: Verplichte tests voor mensen uit risicogebieden – uitzonderingen voor grenspendelaars en anderen

De deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft op zijn website aangekondigd dat er vanaf 28 december een nieuwe Corona-toetredingsregeling van toepassing is. Dit geldt voor alle risicogebieden die door het Robert Koch Instituut op het internet worden genoemd – Nederland en België hebben dus ook te maken met de regelgeving.

Sinds 21 december is er al een regeling voor de invoer uit Groot-Brittannië en Zuid-Afrika van kracht. De achtergrond hiervan zijn meldingen van vermoedelijk veel besmettelijker mutaties van het coronavirus.

Welke regels gelden in NRW voor een inreis uit risicogebieden?

Voor degenen die Noordrijn-Westfalen binnenkomen vanuit alle door het Robert Koch-Instituut genoemde risicogebieden (met uitzondering van Groot-Brittannië en Zuid-Afrika, waarvoor andere regels gelden), bestaat er een testverplichting. Hieraan moet worden voldaan door middel van een snelle of PCR-test binnen maximaal 24 uur voor of onmiddellijk na binnenkomst.

De volgende personen zijn vrijgesteld van deze testverplichting
1) doorreizende passagiers,
2) binnenvaartschippers,
3) klein grensverkeer voor een verblijf van minder dan 24 uur,
4) bezoek aan familieleden, vervoer van goederen en diplomaten/debiteuren voor een verblijf van minder dan 48 uur,
5) dagelijkse of wekelijkse grenspendelaars en grensarbeiders.

Bovendien bepaalt de quarantaineverordening van de deelstaat Nordrhein-Westfalen dat degenen die niet aan de testverplichting voldoen door middel van een sneltest maar door middel van een PCR-test in quarantaine moeten worden geplaatst totdat het resultaat is verkregen.

In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika is er geen tien- of vijfdaagse quarantainevereiste voor mensen die het land binnenkomen vanuit alle andere risicogebieden.

Er zij op gewezen dat de federale regelgeving in Noordrijn-Westfalen ongewijzigd van toepassing blijft. Dit betekent dat mensen die vanuit zogenaamde risicogebieden binnenkomen, verplicht zijn zich digitaal te registreren op www.einreiseanmeldung.de voordat ze het land binnenkomen. Uitzonderingen op de registratieplicht gelden met name voor “klein grensverkeer” – d.w.z. voor een verblijf van minder dan 24 uur.

De regels voor mensen die het land binnenkomen vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn hier te vinden.

Verdere berichten

Evenementen

GIP next to you

Finder