Als Nederlander woonachtig in Duitsland nieuw reisdocument aanvragen? Zo gaat dat in zijn werk

Eens in de zoveel jaren staat het weer op de agenda: de verlenging van het paspoort of de identiteitskaart. Voor Nederlanders die in Duitsland wonen en zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) gaat dat iets anders in zijn werk dan voor Nederlanders die nog in Nederland wonen.

Nederlanders die in Duitsland wonen, hebben drie mogelijkheden om een nieuw reisdocument aan te vragen.

Een nieuw reisdocument kan ten eerste aangevraagd worden bij de Nederlandse ambassade in Berlijn. Aanvragers kunnen ook terecht bij de Nederlandse ambassades in buurlanden van Duitsland, zoals Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië of Luxemburg, wanneer deze dichterbij zijn.

Nederlanders die in Duitsland wonen hebben ook de mogelijkheid om een nieuw reisdocument aan te vragen in een aantal grensgemeenten. Dat kan in Bergeijk, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Echt-Susteren, Enschede, Maastricht, Montferland, Oldambt, Sluis en Venlo. Ook kunnen zij aankloppen bij de gemeente Den Haag.

Tot slot kan ook aan de paspoortbalie op luchthaven Schiphol een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aangevraagd worden.

De tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten zijn bij een verlenging in één van de grensgemeenten of op Schiphol lager dan bij de ambassade in Berlijn. In alle gevallen moet eerst een afspraak gemaakt worden.

Vereiste documenten bij aanvraag

Om een nieuw reisdocument te kunnen aanvragen, moet de aanvrager een aantal documenten overleggen, waaronder een recente pasfoto en het huidige identiteitsbewijs. Ook wanneer de aanvrager nog verlopen reisdocumenten heeft, moeten deze meegenomen worden. Hetzelfde geldt voor een buitenlands identiteitsbewijs, wanneer de aanvrager naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit heeft. Wanneer de aanvrager een andere nationaliteit heeft verkregen, moet hij of zij ook de documenten meenemen die aantonen hoe en wanneer hij of zij deze nationaliteit heeft verkregen.

Ook moeten aanvragers een bewijs van inschrijving van de Duitse woongemeente voor kunnen leggen, waarin de vaste verblijfplaats, nationaliteit en burgerlijke staat vermeld zijn: een Erweiterte Meldebescheinigung mit Angabe der Staatsangehörigkeit.  Is de burgerlijke staat en daarmee de achternaam sinds de afgifte van het oude identiteitsbewijs gewijzigd, moet er bovendien een afschrift van de huwelijksakte of akte van partnerschapsregistratie toegevoegd worden.

Voorwaarden bij aanvraag

De aanvrager moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een nieuw reisdocument aan te kunnen vragen. Hij of zij moet allereerst in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit en in een EU-land of in Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland of Zwitserland wonen. Bovendien mogen aanvragers niet meer ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen. Voor een aanvraag van een paspoort of identiteitskaart voor een kind moeten er aanvullende documenten meegenomen worden. Tot slot mogen alle aanvullende documenten (afschriften en uittreksels) niet ouder dan 6 maanden zijn.

Het nieuwe identiteitsbewijs moet altijd persoonlijk worden afgehaald. Dat geldt ook voor minderjarigen. In sommige gemeenten kan het identiteitsbewijs tegen extra kosten ook thuisbezorgd worden.