Dat zijn wij

De GrensInfoPunten (GIPs) staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Duits-Nederlands-Belgische grensregio’s. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt actueel gehouden door gezamenlijke trainingen. Het GIP is onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers kunnen  gebruik maken van een breed netwerk van gespecialiseerde instanties in alle drie de landen.

Er zijn Grensinfopunten in:

 • Euregio Maas-Rijn: Aken/Eurode (NL/D)
 • Eems Dollard Regio: Bad Nieuweschans (NL/D)
 • EUREGIO: Enschede/Gronau (NL/D)
 • Euregio Rijn-Waal: Kleef (NL/D)
 • Euregio Maas-Rijn: Maastricht (NL/B)
 • euregio rijn-maas-noord: Mönchengladbach (NL/D)

In de grensgebieden van de Euregio Scheldemond en de Provincies Noord-Brabant en Antwerpen bestaat een breed netwerk van rond 20 kleinere GrensInfoPunten.

Resultaten:

In 2018 konden aan de D-NL grens ruim 22.700 contacten worden geregistreerd. De gezamenlijke website grensinfopunt.eu werd in 2022 door ruim 700.000 unieke bezoekers geraadpleegd.

Samenwerking Grensinfopunten

De GIPs werken intensief samen op de volgende gebieden:

 • Huisstijl: één logo
 • Website
 • Registratiesysteem voor het bijhouden van statistiek en casussen
 • Gezamenlijke opleidingen (in nauwe samenwerking met Bureaus voor Duitse en Belgische Zaken, Belastingdiensten, Team GWO)
 • Samenwerking met andere instanties, bijvoorbeeld met EURES (met name met de servicepunten voor grensoverschrijdende bemiddeling) en EaSI
 • Beurzen, presentaties, persactiviteiten

Financiering Grensinfopunten

Momenteel worden de GIPs nog op verschillende manieren gefinancierd, met name in het kader van de INTERREG-Programma’s Deutschland-Nederland en Vlaanderen-Nederland. Voor een overzicht wordt verwezen naar het rapport “Eénheid in verscheidenheid” dat in 2017 in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verscheen.

Plannen voor de toekomst:

 • Naar meer eenheid in de verscheidenheid toe te werken (o.a. dienstverleningsplan).
 • De (financiële) kwetsbaarheid te beperken. Gestreefd wordt naar een structurele financiering van de GIPs vanaf 1 januari 2021.
 • Het systeem van grensinformatie door te ontwikkelen en verder te professionaliseren (o.a. kwaliteitsborging, verbeterde klantkennis, monitoring van resultaten, signaalfunctie, marketing).