Duits steeds populairder op mbo

Hoewel het vak Duits op middelbare scholen dreigt te verdwijnen, wint het op het mbo juist steeds meer aan populariteit. Zo blijkt uit cijfers van de MBO-Raad. Dat is een gunstige ontwikkeling, want vooral in de grensregio is er veel behoefte aan vakmensen die de buurtaal spreken.