Verkeersboetes in Nederland en Duitsland: beter bij de oosterburen te hard rijden?

Het gaspedaal per ongeluk iets harder ingetrapt dan toegestaan is? Ai, dat komt je in Nederland duur te staan. In zulke gevallen wordt vaak jaloers naar Duitsland gekeken; daar zouden de snelheidsboetes namelijk een stuk lager uitvallen. Hoe dat precies zit en welke verschillen er nog meer zijn, lees je in dit artikel.

Snelheidsboetes voor automobilisten

Te hard rijden kost in Duitsland inderdaad minder dan in Nederland: wanneer je in Duitsland 10 kilometer per uur te hard rijdt, kost je dat slechts 10 euro. Een snelheidsovertreding van 25 kilometer per uur wordt al iets duurder: 80 euro. En wie meer dan 26 kilometer per uur te hard rijdt, kan met een tijdelijke rijontzegging worden geconfronteerd. Dat gebeurt in Nederland pas wanneer je de snelheidslimiet met 35 kilometer per uur overschrijdt. Kleine snelheidsovertredingen komen je in Nederland echter duurder te staan: 5 kilometer per uur te hard rijden wordt met 34 euro bestraft en voor een snelheidsovertreding van 25 kilometer ben je maar liefst 256 euro kwijt. Wie denkt dat hij het gaspedaal aan de andere kant van de grens hard kan intrappen moet echter oppassen, want de Duitse overheid gaat strenger optreden tegen wangedrag in het verkeer en de komende tijd zal een aantal boetes worden verhoogd.

Negeren van een rood stoplicht

Niet alleen op het gebied van snelheidsboetes zijn er verschillen tussen de buurlanden – ook het negeren van een rood stoplicht wordt anders bestraft. In Nederland krijg je daarvoor een boete van 240 euro, ongeacht hoe lang het stoplicht al rood is wanneer je er doorheen rijdt. Bij de oosterburen heeft de duur van het rode licht invloed op de hoogte van de boete: als het stoplicht minder dan één seconde rood is, kost dat 90 euro, maar wanneer het stoplicht langer dan één seconde rood is, ben je 200 euro kwijt. In sommige gevallen kan het negeren van een rood stoplicht in Duitsland leiden tot een rijontzegging van één maand. In Nederland leidt het negeren van een rood stoplicht enkel tot een rijontzegging wanneer de bestuurder daardoor een ongeluk veroorzaakt.

Andere verschillen

Ook de manier van flitsen is anders in Nederland en Duitsland. Wie wel eens een boete heeft gekregen in Duitsland zal dit kunnen bevestigen: wanneer je de boete per post ontvangt, wordt deze vergezeld van een foto van je. Dit als bewijs dat je ook echt degene was die de overtreding beging. In Nederland wordt enkel je nummerplaat geregistreerd. Een ander verschil bestaat op het gebied van administratiekosten: die zijn in Duitsland niet voor elke boete even hoog en kunnen oplopen tot 28,50 euro. In Nederland moet voor elke boete negen euro administratiekosten betaald worden.

In Duitsland is het bovendien verplicht om een ‘Rettungsgasse’ te vormen wanneer een hulpdienst wil passeren. Dat houdt in dat bestuurders op de linker weghelft zo ver mogelijk naar links gaan en bestuurders op de overige weghelften zo ver mogelijk naar rechts, zodat er in het midden een strook vrijkomt voor de hulpdiensten. De Duitse politie treedt hard op tegen het hinderen van hulpdiensten: een automobilist die niet helpt bij het vormen van een Rettungsgasse riskeert een boete van maar liefst 340 euro.

Boetes voor fietsers

Wie in Duitsland op de fiets stapt, hoeft niet bang te zijn voor hoge boetes: overtredingen die je als fietser begaat kosten daar namelijk tussen de 5 en 35 euro, terwijl dezelfde overtreding in Nederland tussen de 35 en 150 euro kan kosten. De boetes voor fietsers zijn dus doorgaans lager in Duitsland, maar daar staat tegenover dat er in Duitsland veel strenge regels voor deze groep bestuurders zijn. Op veel plaatsen mag er bijvoorbeeld niet naast elkaar worden gefietst. Ook kun je beboet worden als er iemand achterop je fiets zit of als je geen werkende fietsbel hebt. In tegenstelling tot wat veel Nederlanders denken, is het fietsen zonder helm echter niet strafbaar aan de andere kant van de grens. Waar het in Nederland sinds 1 juli 2019 strafbaar is om met de telefoon in de hand te fietsen, is dat in Duitsland al jaren verboden. De kosten hiervoor bedragen 95 euro in Nederland; bij de oosterburen ben je 55 euro kwijt als je dit doet.

Verkeersovertreding in Duitsland begaan

Wie een verkeersovertreding begaat in het buitenland is verplicht om de boete te betalen en de eventuele straf in dat land op te volgen. Straffen gelden echter alleen in het land waarin de overtreding is begaan. Nederlanders die een rijontzegging in Duitsland krijgen mogen dus nog wel in Nederland rijden. Soms is het zelfs mogelijk om een dubbele boete te betalen en zo de rijontzegging te ontlopen. Voor verkeersovertredingen in Duitsland worden geen punten aan het Nederlandse beginnersrijbewijs of puntenrijbewijs toegevoegd.