Wegenbelasting in Duitsland

Nederlanders die naar Duitsland verhuizen en een auto hebben, zullen in Duitsland onder andere te maken krijgen met de zogenaamde Kfz-Steuer: de wegenbelasting. Deze belasting dekt de kosten voor het onderhoud van de wegen en het treffen van milieumaatregelen tegen autovervuiling.

Belastingplichtigen

Iedereen die in Duitsland woont en een motorvoertuig heeft, is verplicht om Kfz-Steuer te betalen. Er bestaat een uitzondering voor mensen met een zware handicap: zij hoeven de belasting niet te betalen of krijgen 50 procent korting. Mensen met elektrische auto’s krijgen de eerste vijf jaar een vrijstelling.

Premie

Anders dan in Nederland, waar de premie op basis van gewicht wordt berekend, wordt de premie in Duitsland gebaseerd op de CO2-uitstoot, de motor, de cilinderinhoud en de registratiedatum van de auto. Zuinige auto’s betalen in Duitsland dus minder wegenbelasting. De informatie die benodigd is voor het vaststellen van de premie, is op het kentekenbewijs van de auto te vinden. De Kfz-Steuer bedraagt voor de meeste auto’s tussen €100,- en €300,- op jaarbasis. Dat is beduidend minder dan in Nederland, waar gemiddeld €450,- per jaar aan wegenbelasting wordt betaald. Bij motoren wordt de premie enkel aan de hand van de cilinderinhoud berekend.

Aanhangers en caravans

De belasting voor aanhangers en caravans is afhankelijk van het gewicht. Bij aanhangers en caravans bedraagt de Kfz-Steuer €7,46 per 200 kg op jaarbasis met een maximum van €373,-. Bij campers wordt voor de berekening van de Kfz-Steuer niet alleen naar het gewicht gekeken: er kunnen nog extra kosten voor vervuiling in rekening worden gebracht.

Betaling

Wanneer het voertuig geregistreerd is, krijgt de eigenaar binnen twee weken instructies voor de eerste betaling. De Kfz-Steuer dient jaarlijks aan het begin van het jaar betaald te worden. Wanneer de Kfz-Steuer niet betaald wordt, wordt er eerst een waarschuwing gegeven. Wanneer na deze waarschuwing nog steeds niet betaald wordt, mag het voertuig niet meer de weg op. Het verbod wordt opgeheven zodra de belasting betaald is.