Werken in twee landen: hoe zit dat precies?

Stel, je woont in Nederland en werkt 20 uur per week in Duitsland. Je besluit daarnaast nog 20 uur per week in Nederland te gaan werken. Of je werkt bij een Duitse werkgever en werkt drie dagen per week thuis – in Nederland dus. In welk land ben je dan sociaal verzekerd?

Europese wetgeving

De Europese Unie heeft wetten opgesteld om het werken over de grens makkelijker te maken en grenspendelaars te beschermen. Zo schrijft de wet voor dat werknemers maar in één land verzekeringsplichtig zijn en dat ze sociaal verzekerd zijn in het land waar ze werken. Als je dus als Nederlander in Duitsland werkt, dan betaal je daar belasting en ben je daar ook sociaal verzekerd.

Wanneer je voor een Duitse werkgever wel eens naar Nederland reist, geldt nog steeds het Duitse sociale verzekeringssysteem. Dat blijft zo, zolang je minder dan 25 procent van je tijd in Nederland werkt.

25%-regel

De situatie verandert wanneer je voor een Duitse werkgever meer dan 25 procent van de tijd in Nederland bent – dan moet je namelijk in Nederland sociaal verzekerd zijn. Je werkgever is dan dus verplicht om in Nederland werkgeverslasten af te dragen.

Deze regel geldt ook wanneer je voor een Duitse werkgever meer dan 25 procent van je tijd vanuit thuis werkt: dan val je onder het Nederlandse sociale verzekeringssysteem.

Werkgevers in verschillende landen

Wanneer je twee banen in twee verschillende landen hebt, is het aantal uren dat je in je woonland werkt bepalend voor de vraag in welk land je sociaal verzekerd bent. Ook hier komt de 25%-regel om de hoek kijken: zodra je meer dan 25 procent van je tijd in je woonland werkt, ben je daar sociaal verzekerd. Wanneer je dus een baan in Nederland en een baan in Duitsland hebt, waar je allebei 20 uur per week werkt, ben je in Nederland sociaal verzekerd.

A1-verklaring

Voor grenspendelaars tussen Nederland en Duitsland is het raadzaam om een A1-verklaring aan te vragen. Dit kan in Nederland bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en in Duitsland bij de Deutsche Verbindungsstelle Krankenkassen Ausland (DVKA). In zo’n verklaring wordt vastgelegd welk sociaal verzekeringssysteem in jouw geval van toepassing is, zodat je de zekerheid hebt dat je geen dubbele lasten hoeft af te dragen. Daarnaast kan de verklaring als verzekeringsbewijs dienen.