Kansenatlas

Grensregio’s hebben nu of in de toekomst te maken met problemen die specifiek zijn voor grensregio’s (bvb. bevolkingskrimp).  De Kansenatlas brengt de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de Euregio Scheldemond in kaart.

De atlas geeft cijfermatig aan welke winst te behalen valt bij het verlagen van grensbarrières (zoals culturele verschillen, wet- en regelgeving, maar ook onbekendheid met het aanbod).

 Grenzeloze kansen op werk

In deze studie werd onderzocht waar de kansen en de belemmeringen liggen in onze Euregio.

Het is het resultaat van de acties uit het interregproject Tendenzen zonder Grenzen en andere bestaande netwerken of vanuit nieuwe initiatieven.

Analyse competenties knelpuntberoepen

Van twee knelpuntberoepen, namelijk verzorgende en lasser, werden de competenties binnen de opleidingen in Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen vergeleken.

 

Analyse competenties MBO4 verpleegkundige en HBO5 verpleegkundige

Voor de knelpuntberoepen MBO4 verpleegkundige (NL) en de HBO5 verpleegkundige (VL) werden de competenties binnen de opleidingen vergeleken.