Wat is Eures Scheldemond?

Eures Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband omtrent grensarbeid en grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit tussen VDAB, UWV, IVR Schelde-Kempen, Voka, provincie Antwerpen, provincie West-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen, provincie Zeeland en provincie Noord-Brabant.

 

Activiteiten

Eures Scheldemond zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnerschap werken UWV Werkbedrijf & VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen.

Een gevarieerde aanbod aan activiteiten worden georganiseerd op basis van de behoefte op de lokale arbeidsmarkten waaronder jobbeurzen fysiek & virtueel, groepsgewijs en individueel informatie en advies sessies, speed dates en ook trainingen voor grensarbeiders en Eures adviseurs. Daarnaast in samenwerking met de partner organisaties worden de belemmeringen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in beeld gebracht en doorgespeeld naar de instanties die oplossingen hiervoor kunnen realiseren.

Meer info over Eures Scheldemond vindt u op www.euresscheldemond.info.
 

Voorbeelden:

Als voorbeeld kan worden gewezen op het aanleveren van personeel aan Volvo in Gent. Van Nederlandse zijde werden door destijds het WERKbedrijf kandidaten vanuit de Werkloosheidswet bemiddeld naar Volvo. Volvo kent het systeem dat een nieuwe medewerker die wordt aangenomen, eerst gedurende een half jaar een onbetaalde opleiding krijgt en pas dan zijn definitieve aanstelling krijgt. Hij is dus bij het begin van de opleiding wel zeker van de baan, alleen salarisbetaling vindt pas plaats na afronding van de opleiding. De Nederlandse werkloosheidswet verbood het aan kandidaten die een uitkering genieten, tijdens hun uitkeringsperiode opleiding in het buitenland te volgen. De opleiding die Volvo aan nieuwe medewerkers verzorgt werd als zodanig aangemerkt. Door toedoen van Eures Scheldemond heeft de Nederlandse wetgever deze in de ogen van Eures oneigenlijke bepaling aangepast, zodat bemiddeling en tewerkstelling van deze categorie werknemers nu wel tot de mogelijkheden behoort.