Dit project wil de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit tussen Nederland en België bevorderen. Hiervoor wordt in het project ingezet op de afstemming van de informatievoorziening rond grensarbeid in de Euregio, en wordt er ingespeeld op de opportuniteiten op de regionale arbeidsmarkt binnen de sectoren zorg, haven en logistiek, techniek en onderwijs.

Specifiek worden in het project vier activiteiten voorzien:

De Euregio Scheldemond zet met dit project mee haar schouders onder de verdere uitbouw van het netwerk van grensinfopunten en de uitbouw van sectorbureaus grensarbeid. De Euregio Scheldemond neemt tevens een coördinerende rol op.

Netwerk van grensinfopunten

Dagelijks pendelen duizenden werknemers – ‘grenswerkers’ – tussen België en Nederland. Ondanks het ontbreken van een taalbarrière en de korte afstand, zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht maken het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren behoorlijk complex. Ook werkgevers ervaren het belang van duidelijke informatie rond grensarbeid.

Binnen het Interreg IV-project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ werden eerste stappen ondernomen om de informatievoorziening rond grensarbeid te organiseren in de Euregio Scheldemond. Dankzij dit project kunnen werknemers en werkgevers sinds begin 2016 met hun vragen terecht bij een netwerk van grensinfopunten in Brugge, Eeklo, Zelzate, Gent, Sint-Niklaas, Beveren, Terneuzen en Goes. Deze infopunten zijn te vinden bij de werkwinkels van de VDAB, de antennes van het ACV, ABVV en FNV, bij VOKA Oost-Vlaanderen en het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen.

Via het nieuwe project ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ wordt de grensinformatiestructuur verder op elkaar afgestemd zodat er een coherente werking ontstaat langs de gehele Vlaams-Nederlandse grens.

Sectorbureau Grensarbeid

Het project zal verder vorm geven aan het sectorbureau grensarbeid om de arbeidsvraag en het -aanbod in de Euregio Scheldemond beter op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt ingespeeld op de opportuniteiten binnen de sectoren onderwijs, techniek, zorg en haven & logistiek. Zo kunnen bijvoorbeeld de tekorten aan technisch geschoold, onderwijzend of verzorgend personeel opgevangen worden door middel van grensarbeid.

De stakeholders binnen de sectoren kijken grensoverschrijdend welke projectdoelstellingen er op korte termijn kunnen gerealiseerd worden door samen te werken.

Dit gaat over uitwisselen van informatie over informatiecampagnes, de zoektocht naar bidiplomering voor specifieke opleidingen, het delen van infrastructuur, samen grensoverschrijdende stages in opleidingen promoten,…

Projectpartners

Het Bureau voor Belgische Zaken is projectverantwoordelijke. De Belgische partners in het project zijn de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, VOKA Oost-Vlaanderen, de EGTS Linieland van Waas en Hulst en de VDAB. Aan Nederlandse zijde zijn Dethon, UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland, TUA West en de gemeenten Eindhoven, Maastricht en Bergen-op-Zoom betrokken als partner.

Daarnaast zijn er voor het sectorbureau partners binnen de sectoren die actief mee werken en denken maar geen kostendragende partners zijn in het interregproject.

Projectperiode

Startdatum: 01/06/2016
Einddatum: 31/05/2019

Budget

Het project heeft een begroting van ongeveer 2,5 miljoen EUR, waarvan 1,25 miljoen EUR afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Contact

Voor meer info kan je terecht bij

Tanja Vanhove- tanja.vanhove@oost-vlaanderen.be 
tel. +329 267 86 83

Aicha Ait Bari – a.aitbari@wspzvl.nl

Ronald De Back – r.de.back@wspzvl.nl
tel. +31 115 45 54 53