De Euregio Scheldemond richtte in 2015 een vakgroep grensarbeid op. In deze vakgroep zijn de middenveldorganisaties, sociale partners en gemeentelijke en regionale overheden vertegenwoordigd. De bedoeling van de vakgroep is samen de projecten en acties die de grensoverschrijdende arbeidsmarkt bevorderen te ondersteunen.

Wilt u meer weten over de Euregio Scheldemond en de structuur van de vakgroep? Surf naar de website van de Euregio Scheldemond.