Wie kan hier terecht?

Werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden

Voor welke info kan u bij het ABVV Oost-Vlaanderen Grensinfopunt terecht:

Als u als grensarbeider aan de slag bent of wilt werken dan geeft het ABVV gratis advies en informatie bij vragen over sociale zekerheid (ziekte, werkloosheid, kinderbijslag) en fiscaliteit (waar betaal ik belastingen?).  U kunt er ook terecht met vragen over de arbeids- en loonvoorwaarden bij werken over de grens.  Wilt u advies bij het zoeken naar werk over de grens dan kunnen de loopbaanconsulenten u hierbij helpen.

Wilt u hulp bij het invullen van uw Nederlandse of Belgische belastingaangifte of wilt u bezwaar indienen tegen uw belastingaanslag, dan kan u hiervoor bij ons terecht.  Ook bij de behandeling van uw pensioendossier of de re-integratieprocedure helpen wij u verder.  In deze    gevallen vragen u wel dat u lid wordt van het ABVV.

Als lid van het ABVV heeft u bovendien recht op gratis rechtsbijstand.  Dit betekent dat wij bij een conflict met de mutualiteit, de RVA of zelfs bij contractuele geschillen uw dossier behandelen voor de Belgische arbeidsrechtbank.  Via onze samenwerking met de Nederlandse  vakbond FNV kunnen we ook zorgen voor bemiddeling bij problemen met uw Nederlandse werkgever.  Het FNV kan ook optreden voor de kantonrechter.

 Contact

 Heeft u een vraag?  Stuur dan een e-mail of maak een afspraak:

 GIP ABVV Gent

Sven De Ridder
Vrijdagmarkt 9 – 9000 Gent
tel:  + 32 9 265 52 53 (tijdens de kantooruren, niet op vrijdagmiddag)

Sven.deridder@abvv.be
www.abvv-oost-vlaanderen.be