Wie kan hier terecht?

Werknemers, gepensioneerden

Voor welke info kan u bij het ACV Oost-Vlaanderen Grensinfopunt terecht:

Als grensarbeider kan u bij ons terecht voor gratis advies en informatie bij vragen over sociale zekerheid (ziekte, werkloosheid, kinderbijslag), werk (loon en arbeidsvoorwaarden) en fiscaliteit (waar betaal ik belastingen?).

Grensarbeiders die lid zijn van het ACV hebben recht op ondersteuning en tussenkomst bij de betrokken instanties inzake loon, sociale zekerheid, fiscaliteit maar ook bij het invullen (en eventueel bezwaar) van de Nederlandse of Belgische belastingsaangifte. Ook bij de behandeling van uw pensioendossier of de re-integratieprocedure helpen wij u verder.

Alle leden van het ACV kunnen beroep doen op gratis rechtsbijstand bij contractuele geschillen, conflict met de mutualiteit of RVA tot de finale behandeling voor de arbeidsrechtbank.

Via onze samenwerking met de Nederlandse vakbond FNV kunnen we ook zorgen voor bemiddeling bij problemen met uw Nederlandse werkgever.  Het FNV kan ook optreden voor de kantonrechter.

Contact

Heeft u een vraag?  Stuur dan een e-mail of maak een afspraak:

GIP ACV Eeklo

David Wolfs
Jessie Verbeke

Oostveldstraat 23 – 9900 Eeklo

Tel: +32 11 30 60 00
Tel: +32 9 244 21 11

David.Wolfs@acv-csc.be
Jessie.verbeke@acv-csc.be
www.acvgrensarbeiders.be